Slovanská knihovna (Praha)

knihovny

Slovanská knihovna (Praha)

Typ:odborná knihovna
Město:Praha
Telefon:(00 420) 221 66
E-mail:sluzby.sk@nkp.cz
Web:http://www.nkp.cz/slovanska-knihovna/
Adresa:Klementinum 190, Praha 1, Praha, 110 00
Otevírací doba:celoročně mimo červenec a srpen
po - pá 9 - 19
so 9 - 14

červenec, srpen - prázdninový provoz
po, st, pá 9 - 14
út, čt 9 - 19
so zavřeno

O knihovně

Slovanská knihovna je veřejně přístupná specializovaná vědecká knihovna pro obor slavistiky, patří mezi největší a nejvýznamnější slavistické knihovny v Evropě. Od svého vzniku v roce 1924 systematicky doplňuje, zpracovává, trvale uchovává a zpřístupňuje fond světové slavistické literatury, zejména historické, filologické a politologické a vybrané původní tvorby slovanských národů. Ve svých depozitářích uchovává více než 800 000 svazků knihovních dokumentů, sbírku map, plakátů, obrazových a uměleckých materiálů a řadu sbírek speciálních dokumentů.

Poskytuje knihovnické a informační služby o politickém, ekonomickém a kulturním životě slovanských národů, jejich vzájemných vztazích a vztazích k jiným národům v minulosti a současnosti. Práci s dokumenty zajišťuje ve své studovně vybavené bezplatným přístupem k internetu, rozsáhlou příruční knihovnou referenční literatury a volným výběrem čítajícím 20 000 svazků.

Zpracovává a rediguje odborné bibliografie a publikace ve svém oboru. Pořádá kulturní akce, odborné semináře, konference a výstavy. Z rozhodnutí Mezinárodního komitétu slavistů plní funkci centra pro evidenci a zpracování materiálů, vztahujících se k mezinárodním sjezdům slavistů.

Slovanská knihovna je odborem Národní knihovny České republiky, v odborných knihovnických záležitostech však požívá autonomního postavení. K plnění svých úkolů disponuje samostatnými odděleními doplňování fondu, zpracování fondu a služeb.

Zdroj textu: http://www.nkp.cz/slovanska-knihovna/
Autor fotky výše: Lovisa.T