Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (Žatec)

knihovny

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (Žatec)

Typ:odborná knihovna
Město:Žatec
Telefon:773 128 119
E-mail:dokum@muzeumzatec.cz
Web:https://www.muzeumzatec.cz/novastranka78692.html
Adresa:Husova 678, pracoviště Stará papírna, Volyňských Čechů 733, 438 01 Žatec, Žatec, 438 01
Otevírací doba:Středa: 12.30 - 16.30 (ve výjimečných případech po telefonické domluvě předem)

O knihovně

Jádro původní knihovny Českého menšinového muzea v Žatci tvořily knihy soustředěné jeho zakladatelem K. A. Polánkem v obvodové učitelské knihovně, která se spojila s knihovnou nově založeného muzejního spolku (zal. 1927). Obě knihovny měly v r. 1937 přes 25 tisíc svazků, z nichž se však v důsledku událostí 2. světové války dochovalo do dnešních dnů jen torzo. Katalog původní knihovny se rovněž nedochoval.
V současné době je knihovna evidována u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem 1540/2002 a tvoří ji dvě části: historický fond, který je přihlášen v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. Mezi historický fond patří staré tisky a rukopisy. Ze starých tisků lze jmenovat Bibli benátskou z roku 1506, několik vydání Hájkovy Kroniky české, z rukopisů Postilu Hortulus Reginae z roku 1479. Druhou část knihovny tvoří specializovaný fond, ve kterém jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea - archeologie, chmelařství, regionální literatura, všeobecná knihovna, sbírka místních novin z 19. - 21. století (např. Žatecké noviny, Svobodný hlas, Saazer Anzeiger ad.) a dále sbírka časopisů (např. Dějiny a současnost, Muzejní a vlastivědná práce, Zprávy památkové péče ad.).

Knihovna je zpřístupněna pro badatele k prezenčnímu studiu, pouze historické fondy jsou z běžného půjčování vyjmuty.

V současné době probíhá zpracování a doplňování údajů novin a časopisů. Děkujeme za pochopení.

Zdroj textu: http://www.muzeumzatec.cz/novastranka78692.html
Autor fotky výše: Jitka Krouzová