Obecní knihovna Banín (Banín)

knihovny

Typ:veřejná knihovna
Město:Banín
Telefon:461 521 138
E-mail:?
Web:https://knihovnabanin.webk.cz/pages/uvod.html
Adresa:Banín 41, Banín, 568 02
Otevírací doba:každý sudý čtvrtek od 17,00 do 18,00 hodin

O knihovně

Knihovna Banín je základní knihovnou obce ve smyslu Zákona č. 257/2001 Sb. k knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu Banín.

Posláním knihovny je přispívat k rozvoji kultury a vzdělání v obci. Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna Banín je registrována na MK ČR. Na základě této registrace jsou knihovně poskytovány knihovnické služby v rámci regionálních funkcí.

Knihovna Banín patří mezi knihovny obvodu Svitavy, kterým poskytuje služby Městská knihovna ve Svitavách. Jedná se konkrétně o distribuci souborů nových knih z výměnného fondu, metodickou a praktickou pomoc při práci v knihovně, při zavádění automatizace a při revizích knihovního fondu.

V průběhu posledních let knihovna automatizovala ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Svitavách knihovnické činnosti pomocí regionálního systému. Od letošního září pracuje knihovna v systému Tritius Reks. Díky automatizaci vznikl on-line katalog, v němž si mohou nyní uživatelé vyhledávat knihy z kmenového fondu knihovny i knihy aktuálně zapůjčených z výměnného fondu.

Zdroj textu: https://knihovnabanin.webk.cz/pages/o-knihovne.html