Místní knihovna Bavory (Bavory)

knihovny

Typ:veřejná knihovna
Město:Bavory
Telefon:Obecní úřad: 519 51
E-mail:knihovna.bavory@seznam.cz
Adresa:Bavory 9, Bavory, 692 01
Otevírací doba:pátek 16:00 – 18:00

O knihovně

Knihovna se nachází v 1. patře budovy obecního úřadu. nemá bezbariérový přístup.
Knihovnicí je již několik let paní Iva Kopecká. Knihovna zabezpečuje základní služby jako je: půjčování knih, časopisů a poskytuje bezplatný přístup k internetu. Na vyžádání funguje i meziknihovní výpůjční služba. Do knihovny jsou několikrát za rok přivezeny soubory knih z výměnných fondů MK Břeclav. tato služba je u uživatelů ve velké oblibě.
Knihovnice spolupracuje s ZŠ.

V knihovně se nachází 2 900 svazků, z toho 580 knih patří do kategorie naučné literatury.ve fondu knihovny jsou knihy jak pro dospělé, tak i pro děti.

V knihovně není automatizovaný knihovní systém. Systém půjčování je prováděn klasickou sáčkovou formou.