Mestská knižnica Svit (Svit)

knihovny

Typ:veřejná knihovna
Město:Svit
Telefon:052/775 66 19
E-mail:info@kniznicasvit.sk
Web:http://www.kniznicasvit.sk/
Adresa:Štúrova 87, Svit, 592 1
Otevírací doba:Pondelok: 10.00 - 18.00
Utorok: 10.00 - 18.00
Streda: zatvorené
Štvrtok: 10.00 - 18.00
Piatok: 10.00 - 18.00
Sobota: 08:30 - 11:30
Nedeľa: zatvorené

O knihovně

Mestská knižnica vo Svite je univerzálnou verejnou knižnicou pre mesto Svit a okolie. Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám z vlastných i externých zdrojov, šírených na všetkých typoch nosičov. Buduje, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, poskytuje základné i špeciálne knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia.
Zriaďovateľom Mestskej knižnice je Mesto Svit a jej postavenie upravuje Organizačný poriadok Mestského úradu vo Svite.

Zdroj textu: http://www.kniznicasvit.sk/