Městská knihovna Trhový Štěpánov (Trhový Štěpánov)

knihovny

Městská knihovna Trhový Štěpánov (Trhový Štěpánov)

Typ:veřejná knihovna
Město:Trhový Štěpánov
Telefon:317 851 638
E-mail:knihovna.stepanov@quick.cz
Web:http://www.knihovnatrhovystepanov.webk.cz/pages/uvod.html
Adresa:Sokolská 23, Trhový Štěpánov, 257 63
Otevírací doba:Prosím o změnu pracovní doby:
úterý: 8.00-16:00
středa: 8:00-14:00
čtvrtek:10:00- 17:00
pátek:8:00-14:00

O knihovně

První písemný doklad o knihovně je ve zprávě o výletu Čtenářsko - hospodářské besedy v roce 1897
OBRÁZEK : knihovna_zimni.jpg

· Budova dnešní knihovny má svou bohatou historii. První zmínky jsou již v dávné minulosti, kdy je uváděna jako druhý (malý) štěpánovský zámek.

· Z novějších záznamů se dozvídáme o nájemci dvora Leo Kollinském, který tento dům opustil při dělení Auersperkova velkostatku v roce 1923.

· Po zakoupení této budovy č.p.23 štěpánovskou obcí bylo rozhodnuto o přestavbě na obecnou školu.

· V roce 1928 obec zbudovala odvodnění sklepa. Od té doby přečkala budova v téměř nezměněné podobě až do současnosti.

· V roce 2000 zahájení prací na automatizaci knihovny (systém LANius) · V roce 2002 byl zahájen provoz veřejně přístupné internetové stanice v rámci mikroregionu Český smaragd

· Od roku 2003 po zrušení okresních úřadů se zřizovatelem knihovny stala Obec Trhový Štěpánov, Obecní knihovna je organizační složkou obce.

· V lednu roku 2005 Obecní zastupitelstvo rozhodlo o rekonstrukci knihovny. Byly provedeny nezbytně nutné opravy - izolace mokrých kamenných zdí,výměna dřevěných podlah a oken, zateplení stropů, zbudování WC, kanalizace celého objektu, elektroinstalace, vymalování, přístupový chodník a úprava nádvoří. Díky rozšíření interiéru vzniklo v knihovně také samostatné dětské oddělení a čtenářský koutek v oddělení pro dospělé.

· Provoz knihovny je financován z rozpočtu Města Trhový Štěpánov.

· Ve volném výběru je k dispozici 9800 svazků knih a 22 exemplářů docházejících periodik. Knihovna využívá též možnosti získat knihy z výměnného fondu Městské knihovny v Benešově a zvukových knih pro nevidomé z Městské knihovny v Kladně.

· Od 23.3.2006 je Internet financován z programu PIK (Projekt internetizace knihoven)

· Prvním zářím též roku 2006 bylo zahájeno půjčování knih přes automatický systém LANius.

· Trhový Štěpánov se stal 12.4.2007 znovu město.Od r. 1290 až do roku 1954 byl Trhový Štěpánov městem, pouze 53 let byl obcí. Titul město nám právem náleží !

1.9.2007 přechod na knihovnický systém Clavius
15.9.2009 zpřístupněn ON-LINE katalog

Zdroj textu: http://www.knihovnatrhovystepanov.webk.cz/pages/uvod.html
Autor fotky výše: Město Trhový Štěpánov