Městská knihovna Netolice (Netolice)

knihovny

Typ:veřejná knihovna
Město:Netolice
Telefon:388 324 269
E-mail:knihovna@netolice.cz
Web:http://www.knihovnanetolice.estranky.cz
Adresa:Školní 191, Netolice, 384 11
Otevírací doba:Pondělí 13-18
Úterý 9-16
Středa 13-16
Čtvrtek 9-18
Pátek Zavřeno

O knihovně

Dne 7. července 1912 zahájila činnost veřejná čítárna a s ní spojená veřejná knihovna v Netolicích.

Během let se v knihovně vystřídalo několik dobrovolných knihovníků. Prvním byl Václav Honsa a posledním v roce 1969 Václav Študlar.

Po jeho odchodu získala knihovna poprvé během svého trvání stálého profesionálního pracovníka, kterým byla Milada Žahourková. Od roku 1974 pracuje v knihovně Věra Měřičková a od roku 1988 je druhou pracovnicí knihovny Hana Trněná.

Až do roku 1988 byla knihovna umístěna na náměstí v domě č.1. Dne 12. září 1988 byla slavnostně otevřena nová knihovna v kulturním domě.

V září 1991 došlo k dalšímu stěhování knihovny z kulturního domu do ZŠ na Starém Městě, kde knihovnu můžete navštívit i nyní.

Byla zřízena dvě samostatná oddělení - dětské a oddělení pro dospělé, sklad pro okolní MLK a rozšířena výpůjční doba - obě oddělení jsou otevřena 4x týdně. Z tohoto důvodu byla do MěK přijata v roce 2001 třetí knihovnice Pavlína Kolafová.

Od 1. července 2001 zahájila knihovna v obou půjčovnách plně automatizovaný provoz.

Knihovna nabízí svým čtenářům a návštěvníkům kromě půjčování knih a časopisů, různých besed, soutěží a kulturních akcí, také bezplatný přístup k interneru, díky kterému nabízí informace ze státní a veřejné správy a mnoha dalších zdrojů.

Zdroj textu: http://www.knihovnanetolice.estranky.cz/clanky/historie-knihovny.html