Městská knihovna Dr. Josefa Palivce (Zbiroh)

knihovny

Typ:veřejná knihovna
Město:Zbiroh
Telefon:371 794 030
E-mail:knihovna@zbiroh.cz
Web:http://www.knihovnazbiroh.webk.cz/
Adresa:Masarykovo náměstí 41, Zbiroh, 338 08
Otevírací doba:po: 13:00 - 17:00
st: 13:00 - 17:00
čt: 13:00 - 15:30
pá: 9:00 - 11:00

O knihovně

V městské knihovně pracovnice vykonávají tradiční knihovnické činnosti: ukládání stávajícího i nového fondu do počítače, opatření knih čárovým kódem, nákup a zpracování nových knih a časopisů, doplňování fondu, meziknihovní výpůjční služba pro čtenáře, vedení knihovního deníku a registrace výpůjček, vyhledávání knih pro žáky a studenty, obměna knihovního fondu z depozitáře, psaní upomínek, balení a přebalování knih, udržování a ošetřování knižního fondu ve výpůjčních místnostech a depozitáři, výběr knih do souborů z regionálních fondů v Městské knihovně v Rokycanech. Samozřejmě samotná práce se čtenářem zaměřená převážně na malé čtenáře. Úzká spolupráce s mateřskou a základní školou – besedy s ekologickým kroužkem, Ježíškova vánoční pošta, tématická návštěva knihovny „Jak funguje knihovna“, rozdávání „Vysvědčení malého čtenáře“ prvňáčkům, akce "Pohádková postava čte dětem", která má přilákat malé děti a jejich rodiče zpět ke četbě knížek.
Knihovna v březnu 2011 začala pracovat s modulem Výpůjční protokol. To znamená pro čtenáře zkvalitnění služeb v knihovně, urychlení výpůjčního procesu a pro knihovníky novou, moderní zajímavou práci na počítači. V porovnání s jinými knihovnami má zbirožská knihovna rozšířenou výpůjční dobu, a to na 10,5 hodin v týdnu.

Zdroj textu: http://www.knihovnazbiroh.webk.cz/