Městská knihovna Benešov (Benešov)

knihovny

Městská knihovna Benešov (Benešov)

Typ:?
Město:Benešov
Telefon:Tel: 317725733
E-mail:mk@knihovna-benesov.cz
Web:http://www.knihovna-benesov.cz/
Adresa:Malé náměstí 1700, Benešov, 256 01
Otevírací doba:Provozní doba:

Oddělení pro dospělé:
PO 08:00-18:00
ÚT zavřeno
ST 08:00-18:00
ČT 08:00-18:00
PÁ 08:00-14:00
SO 08:00-12:00

Oddělení pro děti:
PO 08:00-18.00
ÚT zavřeno
ST 12:00-16:00
ČT 12:00-18:00
PÁ 08:00-14:00

Audiovizuální oddělení:
PO 08:00-12:00 13:00-18:00
ÚT zavřeno
ST zavřeno
ČT 08:00-12:00 13:00-18:00
PÁ zavřeno

Studovna:
PO 08:00-18:00
ÚT zavřeno
ST 08:00-18:00
ČT 08:00-18:00
PÁ 08:00-14:00

T-zóna:
PO 13:00-18:00
ÚT zavřeno
ST 13:00-16:00
ČT 13:00-18:00
PÁ zavřeno

O knihovně

Městská knihovna Benešov s pobočkou v Úročnici je veřejnou univerzální knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na okrese Benešov. Knihovna byla zřízena k datu 1.1.1997 jakožto příspěvková organizace města Benešov po zrušení Okresní knihovny k 31.12.1996.

Zřizovatel: Město Benešov.

Právní forma: samostatná příspěvková organizace.

Akvizice: Knihovna se soustřeďuje především na získávání, zpracování, uchování a zpřístupňování knih, periodik, map, CD, DVD a dalších informačních pramenů, které půjčuje čtenářům v místě i v regionu.

Knihovnické, bibliografické, reprografické a informační služby poskytuje veřejnosti v příjemném prostředí nově zrekonstruovaných bezbariérových prostor na Malém náměstí č.p. 1700, kde se nachází oddělení pro dospělé čtenáře, dětské oddělení, studovna, regionální centrum metodické pomoci knihovnám, ekonomické oddělení a audiovizuální oddělení, které vzniklo 1.6. 2007 sloučením provozu hudebního oddělení a videopůjčovny. Zaregistrovaní čtenáři si v tomto oddělení mohou vypůjčit knihy a časopisy s hudební tématikou, kompaktní a gramofonové desky, audiokazety, videokazety a DVD.

Fond knihovny je budován již od založení Veřejné lidové knihovny a čítárny v Benešově r. 1896 a zahrnuje více než 140.000 knihovních jednotek.

Typy shromažďovaných dokumentů: knihy, periodika, mapy, sbírky zákonů, CD-ROM, audiokazety, kompaktní a gramofonové desky, videokazety.
Knihovna poskytuje tyto služby:

absenční půjčování knih, periodik, videokazet, magnetofonových kazet , CD a DVD
prezenční poslech nahrávek v audiovizuálním oddělení
půjčování zvukových knih pro zrakově postižené - bezplatná služba
prezenční půjčování z fondu regionální literatury a příruční knihovny
elektronický on-line katalog pro děti a dospělé
odborná pomoc při výběru naučné literatury a beletrie
rezervace požadované literatury přes Internet nebo přímo v knihovně
MVS (meziknihovní výpůjční služba)
BIS (bibliograficko-informační služba)
bezplatný přístup k Internetu a možnost Wifi připojení pro uživatele ve studovně
multimediální programy na CD-ROM pro děti i dospělé včetně výuky jazyků (angličtina, němčina)
literární a hudební besedy pro školy
literární kvízy a vědomostní soutěže pro dětské čtenáře
přednášky, besedy a další akce pro veřejnost
školení pro knihovníky i uživatele
exkurze do knihovny pro MŠ, ZŠ a SŠ
placené reprografické služby
přehled plných textů právních informací v systému ASPI
rešeršní služby - za úhradu
půjčování čteček elektronických knih
Vybrané statistické údaje za rok 2013
Knihovní fond celkem: 154 269
Počet exemplářů docházejích periodik: 144
Registrovaní čtenáři: 3 730
z toho děti do 15 let: 644
Návštěvníci: 68 764
Virtuální návštěvy knihovny: 33 867
Výpůjčky celkem: 190 500
Výpůjčky periodik: 24 260
Kulturní a vzdělávací akce: 138

Autor fotky výše: MK