Městská knihovna (Svitavy)

knihovny

Městská knihovna (Svitavy)

Typ:?
Město:Svitavy
Telefon:461 533 295
E-mail:knihovna@booksy.cz
Adresa:Wolkerova alej 92/18, Svitavy, 568 02
Otevírací doba:Dospělé oddělení
PO 9:00 - 18:00
ÚT 9:00 - 18:00
ST 9:00 - 18:00
ČT 12:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 18:00
SO 9:00 - 12:00

Dětské oddělení
PO 13:00 - 18:00
ÚT 13:00 - 18:00
ST 9:00 - 18:00
ČT 13:00 - 18:00
PÁ 13:00 - 18:00
SO 9:00 - 12:00

O knihovně

Počátek veřejného knihovnictví ve Svitavách se datuje od roku 1892, kdy svitavský mecenáš, Valentin Oswald Ottendorfer, nechal postavit nákladem 170 tis. zlatých knihovnu. Vlastnila 22 tis. svazků a byla nejmodernější německou knihovnou na Moravě. Knihovna měla také čítárnu a velký sál, kde se pořádaly přednášky a koncerty. V roce 1929 navštívil Ottendorferovu knihovnu i první český prezident T.G.Masaryk.

Po 2. světové válce byla vyřazena nacistická literatura a německé knihy předány Okresnímu archivu ve Svitavách. Knihovna byla doplňována převážně českými díly. Politická situace v Československu ovlivňovala činnost knihovny. Na seznamech zakázaných autorů se jen měnila jména autorů a jejich díla byla vyřazována.
V roce 1969 byla dokončena přístavba budovy muzea a knihovna přestěhována do přízemí tohoto objektu. V sedmdesátých letech se začal budovat střediskový systém. K 1. lednu 1982 došlo k centralizaci všech knihoven okresu pod OK Svitavy.

V roce 1990 získala knihovna nové prostory pro dětské oddělení, následující rok rozšířila půjčovnu pro dospělé čtenáře o 1 místnost z původního skladu knih.

Počátkem roku 1991 byly zakoupeny dva počítače a během čtyř let retrospektivně zpracovány všechny dokumenty knihovny, kterých je v současné době cca 78 tisíc. Postupně došlo k zautomatizování veškerých knihovnických činností.
V roce 1997 byla knihovna připojena na Internet a zpřístupnila záznamy svých fondů v on-line katalogu. V r.2001 byla rozšířena půjčovna pro dospělé o nové oddělení naučné literatury.
Díky grantům Ministerstva kultury ČR rozšířila své služby o půjčování zvukových dokumentů pro nevidomé a slabozraké, zpřístupnila těmto handicapovaným čtenářům Internet, zkvalitnila svou počítačovou síť a zvýšila rychlost připojení.
V souvislosti se zrušením okresních úřadů změnila knihovna k l.lednu 2003 zřizovatele a stala se příspěvkovou organizací města s názvem Městská knihovna ve Svitavách.

Zdroj textu: www.booksy.cz