Knihovna Slezského zemského muzea (Opava)

knihovny

Knihovna Slezského zemského muzea (Opava)

Typ:veřejná knihovna
Město:Opava
E-mail:knihovna@szm.cz
Web:http://www.szm.cz/rubrika/98/ustredni-knihovna.html
Adresa:Tyršova 1, Opava, 746 01
Otevírací doba:úterý: 11:30 - 15:30 hod.

středa: 8.00 - 15.30 hod.

čtvrtek: 8.00–12.30 hod.

O knihovně

Knihovna SZM je veřejná vědecká knihovna. Knihovní fond obsahuje cca 290 000 svazků, část fondu tvoří sbírkový fond Silesiak a starých tisků.

Fond je tvořen společenskovědnou literaturou z oblasti historie, kunsthistorie, muzeologie, etnografie, demografie, filozofie, sociologie, archeologie, politologie, numismatiky, divadla, hudební vědy a fotografie a přírodovědnou literaturou z oblasti geologie, entomologie, botaniky, zoologie, mineralogie, dendrologie a paleontologie.

Fond časopisů tvoří 700 titulů přírodovědných a společenskovědných vědeckých časopisů.

Knihovna poskytuje základní knihovní, informační a reprografické služby.

Zdroj textu: http://www.szm.cz/rubrika/98/ustredni-knihovna.html
Autor fotky výše: Slezské zemské muzeum