Knihovna matematicko-fyzikální fakulty (Praha)

knihovny

Knihovna matematicko-fyzikální fakulty (Praha)

Typ:vysokoškolská knihovna
Město:Praha
E-mail:knihovna@knihovna.mff.cuni.cz
Web:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/
Adresa:?
Otevírací doba:?

O knihovně

V současné době čítá fond knihovny okolo 160 000 knihovních jednotek. Během jednoho roku navštíví naši knihovnu asi 6 600 čtenářů. Knihovna odebírá 1 270 titulů periodik. Ze všech fakultních počítačů je umožněn přístup do online verzí. Rovněž je možno získat plné texty časopisů získaných konsorciálním nákupem nebo národní licencí. Knihovna neustále pracuje na retrokatalogizaci svého fondu. Elektronický katalog dnes obsahuje 77 000 záznamů.

Zdroj textu: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/