Knihovna Gelasta Vodňanského

knihovny Jihočeský kraj , Vodňany

Přidat do oblíbených
Knihovna Gelasta Vodňanského
Telefon: 775 393 720
E-mail: sluzby@knihovna-vodnany.cz
Web: https://knihovna-vodnany.cz
Adresa: Bavorovská 83/II, Vodňany, 38901
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé:
Úterý: 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
Čtvrtek: 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
Pátek: 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00

Oddělení pro děti:
Pondělí: 12.00 - 17.00
Středa: 12.00 - 17.00
Čtvrtek: 12.00 - 17.00

O knihovně

Historie Historie knihovny ve Vodňanech sahá až do 16.století, kdy Havel Gelastus Vodňanský odkázal své knihy vodňanské škole pro potřebu nejen učitelů, ale i měšťanů. Dodnes se z této knihovny dochovalo 14 rukopisů a 65 tištěných knih, mezi nimi i 20 vydaných před rokem 1500. Jde především o díla náboženská, ale jsou mezi nimi i vydání klasiků a několik spisů z oboru lékařství a astronomie. Představují velmi cenný soubor knih z předních evropských tiskáren od konce 15. století do začátku poloviny 16.století, který byl ve své době ojedinělým předchůdcem mnohem pozdějších veřejných knihoven. V roce 1843 pak prostřednictvím spolku vodňanských měšťanů byla založena knihovna, která v roce 1844 měla již 300 svazků. Po roce 1860 se ve městě rozvíjí bohatý kulturní život. Založena je mj. i Měšťanská beseda, sdružující občany k čtenářským večírkům a k přednáškám, která měla také svou vlastní knihovnu. Lidová knihovna ve Vodňanech vznikla pak v roce 1907 a měla k dispozici 1950 knih. Knihovna v této podobě plnila svou funkci až do roku 1949. Se vznikem ONV se sídlem ve Vodňanech byla knihovně věnována větší pozornost. Knihovna byla obsazena profesionálním pracovníkem, narostl výrazně i knižní fond. Po zrušení ONV se knihovna stává zařízením MěNV. V roce 1970 byla při MěK otevřena též středisková knihovna, sdružující ve svém metodickém obvodě 20 lidových knihoven. Středisková knihovna měla svůj samostatný fond, který čítal asi 7000 svazků. Z tohoto fondu byly sestavovány soubory knih a byly půjčovány na určitou dobu knihovnám v metodickém obvodě. V roce 1980 se knihovna přestěhovala do nových vyhovujících prostor na Bavorovské ulici, kde má dvě oddělení - pro dospělé a pro mládež. Po roce 1989 se knižní fondy sloučily a v přímé péči MěK zůstaly knihovny v Radčicích a ve Křtěticích. Knihovna ale i nadále spolupracuje se všemi zbývajícími knihovnami. V současné době má knihovna ve svém fondu přes 32 000 knižních svazků, a to jak beletrie tak literatury naučné. Čtenáři mají k dispozici 30 titulů časopisů a přes 1800 ks magnetofonových kazet, nosičů CD, CD-ROM a DVD. V roce 1999 byl do knihovny zaveden internet, který je čtenářům volně přístupný. Je zpracováván do počítače celý knižní fond. Čtenáři mají v půjčovně zpřístupněn katalog knihovny, která je napojena na systém Clavius. Tím je propojena s ostatními knihovnami, používajícím tento systém.Čtenáři mají usnadněn přístup i ke knihám v jiných knihovnách, které se mohou vyžádat pomocí meziknihovní výpůjční služby.

Zdroj textu: https://knihovna-vodnany.cz/