Knihovna Cesty domů (Praha)

knihovny

Typ:odborná knihovna
Město:Praha
Telefon:+420 775 055 207
E-mail:knihovna@cestadomu.cz
Web:https://www.cestadomu.cz/o-knihovne
Adresa:Boleslavská 16, Praha, 130 00
Otevírací doba:úterý: 9–14 hodin
středa: 13–18 hodin
čtvrtek: 12–17 hodin

O knihovně

Knihovna Cesty domů, která byla založena v roce 2004, je první knihovnou v ČR, jejíž fond je zaměřený na paliativní a hospicovou péči v celé její šíři, tj. shromažďuje dokumenty z oborů lékařství, ošetřovatelství, psychologie, sociální práce, spiritualita apod.
Knihovna je otevřena pro všechny, kdo mají zájem o literaturu zaměřenou na konec lidského života, na péči o umírající či na paliativní medicínu. Slouží jak profesionálům a studentům pečujících profesí, tak zainteresovaným laikům. Knihovna spolupracuje s Národní lékařskou knihovnou, knihovnami odborných pracovišť i ostatními veřejnými knihovnami. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby umožňuje přístup ke svému fondu uživatelům z celé ČR.
Fond tvoří v současné době zhruba 4 000 knih, zvukových nosičů a elektronických dokumentů. Přibližně čtvrtina z nich je zakoupena v zahraničí; ve své většině jsou to tituly v tuzemských knihovnách nedostupné. Ve fondu knihovny najdete nejen odborné knihy lékařských, ošetřovatelských a psychosociálních oborů, ale i beletrii a audioknihy. Celý katalog je přístupný on-line. Knihy je možné si přes internet rezervovat a výpůjčky prodlužovat. Většinu knih půjčujeme absenčně (domů), časopisy, některé knihy a elektronická média pouze prezenčně (do studovny). Většina knihovního fondu je umístěna ve volném výběru (knihy jsou přístupné na policích v knihovně), část fondu je uložena v externím skladu. Tyto knihy je nutné objednat předem, buď telefonicky, nebo e-mailem.