Knihovna Celetná (Praha)

knihovny

Knihovna Celetná (Praha)

Typ:vysokoškolská knihovna
Město:Praha
Telefon:221 619 672
E-mail:libceletna@ff.cuni.cz
Web:http://www.knihovnaceletna.ff.cuni.cz/
Adresa:Celetná 20, Praha, 110 00
Otevírací doba:PONDĚLÍ 9:30-16:00
ÚTERÝ 9:30-16:00
STŘEDA 9:30-18:00
ČTVRTEK 9:30-16:00
PÁTEK 9:30-14:00

O knihovně

Knihovna Celetná slučuje fond knihoven katedry psychologie, sociologie, andragogiky a personálního řízení, pedagogiky a příručku ekonomie.

Knihovna je po Knihovně Jana Palacha druhou nejvyužívanější oborovou knihovnou FF UK. Její fond v současnosti čítá okolo 34 tis. jednotek, z nichž část je soustředěna v externích depozitářích. Okruh návštěvníků knihovny je značně široký, neboť kromě akademických pracovníků a studentů poskytuje své služby i nemalému počtu externích uživatelů. Čtenářům nabízí kromě klasických výpůjček i referenční a kopírovací služby a v neposlední řadě představuje zázemí pro řadu kulturních a vzdělávacích akcí. Pravidelně zde probíhají např. semináře artefiletika a školení pro studenty prvních ročníků, na kterých se seznamují s fungováním knihovny a s prací s elektronickými zdroji.

Zdroj textu: http://www.ff.cuni.cz/2015/10/knihovna-celetna-pokracovani-serialu-knihovne-ff-uk/
Autor fotky výše: Lucie Kratochvílová