Knihovna A. J. Puchmajera v Radnicích (Radnice)

knihovny

Typ:?
Město:Radnice
Telefon:+420 371 740 81
E-mail:knihovna@mesto-radnice.cz
Adresa:Kašpara Šternberka 533, Radnice, 338 28
Otevírací doba:Otevírací hodiny:
Pondělí 8:00 - 12.00, 13.00 -17.00 (oddělení pro dospělé)
Středa 8.00 - 11.00 (oddělení pro dospělé) 12.00 – 17.00 (dětské oddělení)
Čtvrtek 8.00 -12.00, 13.00 - 15.00 (oddělení pro dospělé)

O knihovně

Naše knihovna byla založena v roce 1818 radnickým farářem, básníkem a národním buditelem Antonínem Jaroslavem Puchmajerem jako první česká knihovna s názvem Česká čtenářská společnost radnická. Společnost byla založena za podpory Puchmajerova příznivce a přítele, Kašpara hraběte ze Sternberga, tento osvícený učenec měl porozumění pro snahu Puchmajerovu, aby čtením byl lid mravně i vědecky vzděláván. Knihovna byla umístěna na faře a během let na radnici města.

Společnost už v roce 1849 měla 60 členů. Po roce 1868 čtenářská společnost volí název "Čtenářský spolek Puchmír" po zakladateli. Spolek dostává nové stanovy a nový knihovní řád. Do roku 1872 mají možnost všichni občané navštěvovat knihovnu a číst její knihy, dle záznamů v evidenci, knihovna byla velmi využívána.

Zajímavou skutečností je účast 40 knih radnické knihovny na pražské jubilejní výstavě roku 1891, kde tvořily základy literární expozice výstavy.

Od roku 1901 knihovna je rozšířena a umístěna do prostorných místností i s letní čítárnou.

Od roku 1919, kdy vychází zákon o veřejných knihovnách obecních se knihovna řídí tímto zákonem.

V kulturní historii vyniká radnická společnost nad všechny ostatní tím, že byla první úředně povolenou čtenářskou společností v Čechách.

Další zápisy o knihovně pořídil knihovník František Blažek, který vykonával tuto práci nepřetržitě od roku 1926 až do roku 1945. Knihovna za války byla umístěna v radniční budově. V roce 1947 byla knihovna obohacena vzácným darem v počtu 1310 knih, jež daroval radnický rodák Ing. Václav Kočka-Amort z Prahy.

Od té doby se knihovna několikrát stěhovala, posléze byla přestěhována do pěkných a prostorných místností na náměstí vedle městského úřadu a spořitelny.

Také se v knihovně vystřídalo několik knihovníků, ale všichni vedli knihovnu tak, aby plnila svoje poslání na základě knihovnických metod.

Knihovna je od roku 1972 pod vedením profesionálních knihovníků, nejprve pod Okresní knihovnou v Rokycanech a po revoluci roku 1989 je její zřizovatelem Město Radnice.

Zdroj textu: http://www.knihovnaradnice.wz.cz/index.php?akce=oknihovne