Verbum

edice

Knižnice Verbum přináší především práce, jejichž autory jsou členové a spolupracovníci Katedry historie FF UP, včetně studentů doktorského studia. Současně se knižnice zaměřuje na edice a reedice pramenů a jiných textů, již obtížně na knižním trhu a v síti knihoven dostupných.... celý text


Bohemia Franciscana : františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. stoletíBohemia Franciscana : františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století1. v edici, M. Elbel, 2001

KoupitKoupit eknihu

Josef Šusta a Dějiny lidstvaJosef Šusta a Dějiny lidstva2. v edici, J. Lach, 2001

KoupitKoupit eknihu

Osobnost a moc v 11. století : Adam Brémský o životě arcibiskupa AdalbertaOsobnost a moc v 11. století : Adam Brémský o životě arcibiskupa Adalberta3. v edici, A. Brémský, 2001

KoupitKoupit eknihu

Sídla olomouckých biskupůSídla olomouckých biskupů4. v edici, R. Prchal Pavlíčková, 2001

KoupitKoupit eknihu

Curia episcopalis Olomucensis v raném novověkuCuria episcopalis Olomucensis v raném novověku5. v edici, K. Válová, 2002

KoupitKoupit eknihu

Idea státu RakouskéhoIdea státu Rakouského6. v edici, F. Palacký, 2002

KoupitKoupit eknihu

Po československých stopách v Latinské AmericePo československých stopách v Latinské Americe7. v edici, V. Kybal, 2003

KoupitKoupit eknihu

Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.-16. stoletíMajetkové poměry na střední Moravě ve 14.-16. století8. v edici, D. Papajík, 2003

KoupitKoupit eknihu

Studie z dějin emigrace : sborník studentských pracíStudie z dějin emigrace : sborník studentských prací9. v edici, K. Konečný, 2003

KoupitKoupit eknihu

Cestovní deník Lva z Rožmitálu a na Blatné 1465-1467Cestovní deník Lva z Rožmitálu a na Blatné 1465-146710. v edici, G. Tetzel, 2003

KoupitKoupit eknihu

Moravský osvícenec J.V. Monse (1733-1793)Moravský osvícenec J.V. Monse (1733-1793)11. v edici, J. Fiala, 2003

KoupitKoupit eknihu

Josef Šusta 1874-1945 : a history of a life, a life in historyJosef Šusta 1874-1945 : a history of a life, a life in history12. v edici, J. Lach, 2003

KoupitKoupit eknihu

Německá vlastivědná a historická práce na Šumpersku a Zábřežsku do roku 1945Německá vlastivědná a historická práce na Šumpersku a Zábřežsku do roku 194513. v edici, E. Skoumalová, 2004

KoupitKoupit eknihu

Dvě studie z dějin městské školy na Moravě v předbělohorském obdobíDvě studie z dějin městské školy na Moravě v předbělohorském období14. v edici, J. Holinková, 2005

KoupitKoupit eknihu

Středověká Rus a vnější svět : obraz cizích kultur v písemnictví Rusi 11.-14. stoletíStředověká Rus a vnější svět : obraz cizích kultur v písemnictví Rusi 11.-14. století15. v edici, J. Komendová, 2005

KoupitKoupit eknihu

České desky zemské, vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivuČeské desky zemské, vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivu16. v edici, M. Polišenská, 2005

KoupitKoupit eknihu

Josef Dobrovský a MoravaJosef Dobrovský a Morava17. v edici, I. Barteček, 2006

KoupitKoupit eknihu

Češi a Slováci v Latinské AmericeČeši a Slováci v Latinské Americe18. v edici, F. C. Štěrba, 2008

KoupitKoupit eknihu

Řád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské doběŘád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské době19. v edici, J. Šmeral, 2008

KoupitKoupit eknihu