Studia Minora

edice

29 knih, nakladatelství Trnavská univerzita. Filozofická fakulta

Akademické písanie: Ako vzniká filozofický text 100%Akademické písanie: Ako vzniká filozofický text Anton Vydra, 2010
Koupit Koupit eknihu

Akademické písanie: Ako vzniká filozofický text 100%Akademické písanie: Ako vzniká filozofický text Anton Vydra, 2010
Koupit Koupit eknihu

Analogické problémy a ich riešenie: Vplyv a funkcia emócií 0%Analogické problémy a ich riešenie: Vplyv a funkcia emócií Kinga Jurásová, 2012
Koupit Koupit eknihu


Antisemitizmus ako archetypálny predsudok 0%Antisemitizmus ako archetypálny predsudok Milan Vrbovský, 2014
Koupit Koupit eknihu

Antropologické konštanty a sebaobraz v logoteórii 0%Antropologické konštanty a sebaobraz v logoteórii Marta Gašparíková, 2015
Koupit Koupit eknihu

Aplikácia teórie odpovede na položku v psychometrickej analýze a počítačovom adaptívnom testovaní 0%Aplikácia teórie odpovede na položku v psychometrickej analýze a počítačovom adaptívnom testovaní Peter Žitný, 2014
Koupit Koupit eknihu

Banalita zla ako ohrozenie zmysluplnosti ľudského konania 0%Banalita zla ako ohrozenie zmysluplnosti ľudského konania Ondrej Čechvala, 2014
Koupit Koupit eknihu

Cassius Dio a neskorá historiografia - Pertinax a Didius Iulianus v podaní Cassia Diona a ich portréty u Héródiana a v Historia Au 0%Cassius Dio a neskorá historiografia - Pertinax a Didius Iulianus v podaní Cassia Diona a ich portréty u Héródiana a v Historia Au Jozef Kordoš, 2013
Koupit Koupit eknihu

Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565 0%Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565 Dana Stoklasová, 2015
Koupit Koupit eknihu

Dichotická stimulácia v kontexte neuropsychologického výskumu 0%Dichotická stimulácia v kontexte neuropsychologického výskumu Marián Špajdel, 2009
Koupit Koupit eknihu

Fenomén krásy v slovanskom myslení 0%Fenomén krásy v slovanskom myslení Helena Hrehová, 2011
Koupit Koupit eknihu

Filozofia H. Bergsona v kontexte filozofie života a evolučnej ontológie 0%Filozofia H. Bergsona v kontexte filozofie života a evolučnej ontológie Renáta Kišoňová, 2010
Koupit Koupit eknihu

Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania 0%Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania Mária Dědová, 2010
Koupit Koupit eknihu

Humánno-etické dilemy v ideách Alexandra Isajeviča Solženicyna 0%Humánno-etické dilemy v ideách Alexandra Isajeviča Solženicyna Igor Strýček, 2015
Koupit Koupit eknihu

Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí 0%Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí Marcel Martinkovič, 2011
Koupit Koupit eknihu

Keramika typu Gnathia a „West Slope“ 0%Keramika typu Gnathia a „West Slope“ Tomáš Kolon, 2014
Koupit Koupit eknihu

Mala by byť epistemológia naturalizovaná? 0%Mala by byť epistemológia naturalizovaná? Michal Kutáš, 2012
Koupit Koupit eknihu

Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie 0%Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie Mário Schwarz, 2012
Koupit Koupit eknihu

Porozumenie slobody u S. Kierkegaarda a C. S. Bartnika 0%Porozumenie slobody u S. Kierkegaarda a C. S. Bartnika Zuzana Blažeková, 2014
Koupit Koupit eknihu

Pravda, veda, symbol 0%Pravda, veda, symbol Peter Rusnák, 2008
Koupit Koupit eknihu

Predsudok vo fenomenológii každodennosti : štruktúra predsudku u Edmunda Husserla, Alfreda Schütza a Martina Heideggera 0%Predsudok vo fenomenológii každodennosti : štruktúra predsudku u Edmunda Husserla, Alfreda Schütza a Martina Heideggera Michal Zvarík, 2011
Koupit Koupit eknihu

Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu 0%Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu Katarína Vadíková, 2011
Koupit Koupit eknihu

Slovensko a Rumunsko v rokoch 1939-1944 0%Slovensko a Rumunsko v rokoch 1939-1944 Jana Bauerová, 2014
Koupit Koupit eknihu

Spišskí prepošti do roku 1405 0%Spišskí prepošti do roku 1405 Peter Labanc, 2011
Koupit Koupit eknihu

Terapeutický aspekt filozofického konceptu živého tela 0%Terapeutický aspekt filozofického konceptu živého tela Petra Hroncová, 2012
Koupit Koupit eknihu

Vplyv orientálcov na ikonografiu rímskych funerálnych kamenných pamiatok z územia Maďarska 0%Vplyv orientálcov na ikonografiu rímskych funerálnych kamenných pamiatok z územia Maďarska Viktória Tittonová, 2014
Koupit Koupit eknihu

Vzdialenosť a blízkosť mystiky 0%Vzdialenosť a blízkosť mystiky Jana Trajtelová, 2011
Koupit Koupit eknihu

Vzťahová väzba v kontexte vzťahu k prostrediu a k transcendentnu 0%Vzťahová väzba v kontexte vzťahu k prostrediu a k transcendentnu Mária Podmajerská, 2015
Koupit Koupit eknihu

Červenokamenské panstvo v stredoveku %Červenokamenské panstvo v stredoveku Martin Tibenský, 2011
Koupit Koupit eknihu