Květy české poesie

edice, 48 knih, nakladatelství: Mladá fronta


Zpěvy pátečníZpěvy páteční1. v edici, J. Neruda, 1950


Písně otrokaPísně otroka2. v edici, S. Čech, 1950


Ve jménu života i radosti i krásyVe jménu života i radosti i krásy3. v edici, S. K. Neumann, 1950


Písně z baštyPísně z bašty4. v edici, J. V. Frič, 1950


Prodaná nevěstaProdaná nevěsta5. v edici, K. Sabina, 1951


Zpěvy svatováclavskéZpěvy svatováclavské6. v edici, V. Šolc, 1951


Ať zním! - výbor z básníAť zním! - výbor z básní7. v edici, F. Šrámek, 1953


Ohlas písní ruskýchOhlas písní ruských7. v edici, F. L. Čelakovský, 1951


Ohlas písní českýchOhlas písní českých8. v edici, F. L. Čelakovský, 1951


V tvou korunu, životeV tvou korunu, živote11. v edici, K. Toman, 1951


Pro vlast a svoboduPro vlast a svobodu12. v edici, R. Mayer, 1951


Výbor  lyrikyVýbor lyriky13. v edici, V. Hálek, 1951


HubičkaHubička14. v edici, E. Krásnohorská, 1952


Slávy dceraSlávy dcera15. v edici, J. Kollár, 1951


Písně proletářePísně proletáře16. v edici, J. B. Pecka-Strahovský, 1951


Života bído, ty nejsi dědičná!Života bído, ty nejsi dědičná!17. v edici, J. Hořejší, 1951


BásněBásně18. v edici, F. Chládek, 1952


Národe můjNárode můj19. v edici, J. K. Tyl, 1952


Otci a matičceOtci a matičce21. v edici, J. Neruda, 1952


Z východu nám září jasZ východu nám září jas22. v edici, A. Macek, 1952


KyticeKytice23. v edici, K. J. Erben, 1952


Hlavy vzhůruHlavy vzhůru24. v edici, J. V. Sládek, 1952


Selské baladySelské balady25. v edici, J. Vrchlický (pseudonym), 1953


Ó lid mne zná a v srdce své mne vpíšeÓ lid mne zná a v srdce své mne vpíše26. v edici, J. Vrchlický (pseudonym), 1953


Staří dělníciStaří dělníci26. v edici, S. K. Neumann, 1953


Tyrolské elegieTyrolské elegie27. v edici, K. Havlíček Borovský, 1954


Vzdor a láskaVzdor a láska28. v edici, A. Sova, 1954


Vzhůru za mnou, mládež věrná!Vzhůru za mnou, mládež věrná!29. v edici, K. H. Mácha, 1954


Dejte mi v ruku břitký meč!Dejte mi v ruku břitký meč!30. v edici, F. Šimeček, 1954


K zemi nás víže láska, hněv, hořeK zemi nás víže láska, hněv, hoře31. v edici, K. Biebl, 1954


1 2 >