jaro2

Příspěvky

Vzdělanost národa

Na internetu probíhá spousta diskuzí. Tato se mi líbí, má dobrou intelektuální úroveň a přináší zajímavé myšlenky. Nemístná kritika a útoky jsou výjimkou. Myšlenkou diskuze je asi mezigenerační problém, jak to že jsou mladí jiní než rodiče. Vliv na vytváření člověka mají především tři aspekty - geny, prostředí v němž vyrůstá a způsob výchovy. Prostředí se mění mnohem rychleji, než dříve. Není divu, že se mu mladí přizpůsobují. Za čas budou nejspíš postaveni před mnohem větší problémy s neporozuměním "nové generaci", která bude stále více jiná.

16.02.2017 v 10:48


Trojslovný příběh

neměl s kým

14.02.2017 v 10:21


Vzdělanost národa

Já myslím, že hodně ovlivňuje to, že nyní není zapotřebí moc znalostí nosit v hlavě, protože jsou na internetu a internet je v mobilu, naší externí paměti. Dřív jsme si museli pamatovat mnohem více dat a údajů a tím se rozvíjel mozek. Nejen řešením matematických příkladů, ale i biflováním údajů do mozku dochází k vytváření spojů mezi neurony a růstu kapacity mozku.

14.02.2017 v 10:11