Vedení procesu změny

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Kniha Johna Kottera Vedení procesu změny se zabývá strategickým chováním firem v podmínkách rychlých a dramatických proměn ekonomického prostředí. Sama vnitřní změna firmy – ať již jde např. o zavádění programů zvyšování jakosti, reengineering, změnu firemní kultury apod. – nebude úspěšná, říká tento proslulý americký autor a světově uznávaný odborník v problematice vedení lidí a realizace transformačních projektů, pokud manažeři odpovědní za transformaci podniků nezmění své metody a své chování a nebudou se orientovat spíše na „měkké“ metody vedení lidí než na čistě manažerské přístupy. „Mnohem lepších výsledků dosáhneme, nebudeme-li změny řídit, ale vést,“ tvrdí autor a dokazuje, proč právě čistě manažerský přístup při jejich realizaci vede k nezdaru (Kotter se domnívá, že podstatou všech problémů a neúspěchů, kterým manažeři při transformaci svých podniků musí čelit, je volba chybných metod a podcenění významu interní komunikace a „vůdcovských“ přístupů; nutnými důsledky takových kroků jsou jen nedostatečné změny chování podniku a jeho zaměstnanců.) John Kotter analyzuje příklady více než sta firem usilujících o úspěšnou transformaci a posílení své konkurenceschopnosti. Odhaluje nejčastější chyby, jichž se manažeři v průběhu realizace procesu změny dopouštějí, a koncipuje osmibodový proces úspěšné transformace: jak při transformaci postupovat, jak se vyrovnat s případnými překážkami a transformaci dovést do zdárného konce. Poukazuje na nezbytnost vyvolat přesvědčení o naléhavosti změny a nutnosti ji podstoupit, ukazuje, jak je důležité formulovat společnou vizi a získat pro její realizaci širokou podporu mezi manažery a ostatními zaměstnanci podniku, jak překonávat přirozené obavy a nechuť lidí k změnám a jak dosažené výsledky pevně zakotvit do podnikové kultury, aby transformační úsilí přineslo dlouhodobý efekt. John Kotter, jeden z nejvýznamnějších světových odborníků v oboru rozvoje vůdčích dovedností a implementace transformačních procesů, tak na základě svých dlouholetých zkušeností připravil velice čtivého a přehledného průvodce pro všechny vedoucí pracovníky, kteří ve svých podnicích odpovídají za nesnadný úkol provést klíčové změny, jež téměř vždy předpokládají (či představují) také zásadní transformaci organizační kultury a organizačního chování. Skvělým „pokračováním“ tohoto svazku, které obohacuje základní Kotterovu koncepci vedení transformačních procesů, je nová Kotterova kniha Srdce změny (její český překlad vyšel v nakladatelství Management Press s podtitulem Skutečné příběhy o tom, jak lidé mění své organizace). Rozvíjí východiska původní koncepce a na základě bohatého empirického materiálu (jde o desítky autentických příběhů a příkladů ze života organizací usilujících – úspěšně i neúspěšně – o transformaci) dokládá, že chování lidí nemění racionální argumenty, ale že základní podmínkou změny chování lidí je změna jejich cítění a emocí, a to na základě zprostředkování názorných, emocionálně působivých zkušeností....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/35_/35007/vedeni-procesu-zmeny-35007.jpg 3.43
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Vedení procesu změnyVedení procesu změny

2015 · Management Press

978-80-7261-314-4

KoupitKoupit eknihu

Vedení procesu změny
Vedení procesu změny

2008 · Management Press

978-80-7261-015-0