Pavol Jozef Šafárik v kontinuite ekniha

od:

nehodnoceno
Pavol Jozef Šafárik v kontinuite obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Obsah knižnej publikácie Pavol Jozef Šafárik v kontinuite tvoria príspevky z dvoch podujatí, ktoré Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach usporiadala v priebehu svojho krátkeho pôsobenia. Prvým podujatím bol vedecký seminár pri príležitosti 150. výročia úmrtia P. J. Šafárika, ktorý sa pod názvom Pavol Jozef Šafárik – vedec a umelec konal 27. a 28. januára 2012 v Košiciach a Kobeliarove; druhým bol interný vedecký seminár pri príležitosti 220. výročia narodenia P. J. Šafárika a konal sa 15. decembra 2015 pod názvom V tichom domácom kruhu. Symbolicky – počnúc smrťou a končiac narodením (čím naznačujeme živú kontinuitu Šafárikovho bádateľského odkazu) – dávame najavo, že v štúdiu vedeckého diela Pavla Jozefa Šafárika mienime pokračovať a čoraz viac doň zainteresovávať aj najmladšiu vedeckú generáciu (reprezentovanú doktorandmi katedry v študijnom odbore literárna veda) – napriek tomu, že literatúra o živote a diele uvedeného bádateľa a básnika stojaceho pri zrode slavistiky je veľmi bohatá a že väčšina jeho prác bola vedecky reflektovaná. Ukazuje sa však, že aj naoko prekonané Šafárikove názory si v novom kontexte humanitného a prírodovedného poznania stále zaslúžia vedeckú pozornosť, ako sa môžete dočítať aj v príspevkoch publikovaných v predkladanom zborníku. Kontinuálnym vydávaním Spisov Pavla Jozefa Šafárika, oboma uvedenými seminármi a vydaním tohto zborníka nadviazala Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach na aktivity prešovskej Filozofickej fakulty z čias pred jej vystúpením zo zväzku fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1997. Výber a usporiadanie príspevkov v zborníku symbolizuje „preberanie štafety“ vo vedeckovýskumných a vydavateľských aktivitách týkajúcich sa Pavla Jozefa Šafárika – vedeckej osobnosti svetového formátu, ktorá v roku 1959 dala meno našej univerzite....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/47_/476521/big_pavol-jozef-safarik-v-kontinuite-KiO-476521.jpg
Nahrávám...

Vydání (2)

Slovenská 2