Orison Swett Marden citáty

americká, 1850 - 1924

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (19)

„Bída a nedostatek náleží k božskému údělu člověka.“


„Bohové, jimž sloužíme, vyřezávají své jméno do naší tváře.“


„I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat.“


„Kdo je přítel? Ten kdo první přichází, když celý svět odešel.“


„Láska je nejlepší balzám na všechny rány a nejlepší lék proti všem chorobám.“


„Láska je veselost, mír a štěstí.“


„Láska je základní zákon naší podstaty a každá odchylka od něho musí vyvolat poruchu v našem tělesném životě, neboť poškodila zákon.“


„Láska, obětavost, nesobeckost uchovávají srdce horoucím a mladým.“


„Optimista činí ze svého života báseň, píseň. Pesimista, ačkoli má po ruce tytéž prostředky, činí z něho nejsušší, nejtrudnější prózu.“


„Svět náleží vítězi a vítězem může být každý, kdo má dost rychlosti a vytrvalosti.“


„Víra je nejlepší náhrada za génia; a skutečně je těsně spjata s géniem.“


Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat.“


Nelze ani odhadnout tu obrovskou škodu, kterou společnosti působí nesprávná volba povolání, ty milióny neproduktivních a nešťastných, kteří konají práci, jež se jim protiví nebo pro niž nemají vlohy.“


Odvaha je vítězství, bázlivost je porážka.“


Slabí lidé čekají na příznivou příležitost, silní si jí vytvářejí.“


Štěstí a úspěch jsou nezcizitelným právem každého člověka.“


Úspěch je dítětem dvou rodičů: vytrvalosti a přesnosti.“


Víra je skála, v které je zapuštěn svým základem charakter. Kdo má neotřesenou víru ve své poslání, např. víru v sebe a v Boha, ten má na světě sílu a moc.“


Zášť, pomstychtivost a žárlivost jsou prudké jedy, otravující vše, co je v nás dobré a ušlechtilé a působící tak zhoubně jako arzenik na naše tělo.“