Michel Quoist citáty

francouzská, 1921 - 1997

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (18)

Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat.


Jakkoliv dlouho trvá již vaše manželství, nejste a nikdy nebudete úplně svoji. Musíte se zasnubovat každého dne.


Jestli chceš žít, nenechávej si svůj život pro sebe. Život musí dosahovat k jiným břehům a zavlažovat jiné země.


Jestliže ses oženil se svým snem, jednal jsi jako nedospělý. To vyčítej leda sám sobě a neobviňuj svého partnera, že není takový, jak sis ho představoval.


Láska je povznášejícím, ale náročným dobrodružstvím. Vždyť od milujícího vyžaduje, aby svou touhu po přijímání neustále proměňoval v touhu dávat.


Láska přináší utrpení, vždyť poté co existuje hřích, milovat znamená nechat se pro druhého ukřižovat.


Lidské srdce není nikdy šťastnější, než když po štěstí touží.


Manželé, kteří se rozejdou, ničí své děti, trhají i sami sebe, ale rozesnoubit se nemohou.


Milovat může popřípadě znamenat trpět i celý život. Kéž by ti, kdo se rozhodují milovat, uvažovali o tom dřív, než se zasnoubí.


Milovat znamená vyjít ze sebe a rozlétnout se k druhým.


Milovat, to není volba pro jeden okamžik, ale navždy.


Nehraj falešně s druhým ani se sebou. Pozoruj se, vyjádři se. Jen v upřímné důvěře se můžete spojit. Ponecháš-li si tajemství, nemůžeš milovat.


Nespokoj se tím, že si uvědomíš svůj život a proměny svého vnímání. Všechno přednes Bohu, radosti, utrpení a dokonce hříchy. Nezakrníš, ale rozvineš se, a stále více budeš celý svůj život obracet na Boha.


Nikdy není příliš pozdě konečně přijmout toho, kdo s tebou již sdílí život. Je jen třeba chtít.


Podstatným prvkem v lásce není něco dělat pro druhého, ale existovat pro druhého.


Potkáváš četné manželské dvojice, jak se vedou za ruce, neboť spojit se těly je snadné. Jen málo potkáš takových, kdo jsou úzce spojeni tím, co je v nich nejhlubší; jen málokteří jsou oddáni dušemi.


U prázdného a rozpadlého domu nikdo nezaklepe. U vyschlého pramene nikdo nemůže uhasit žízeň. Stanete-li se vzájemně, jeden druhému, nevyčerpatelným pramenem, budete oba schopni milovat.


V bezútěšnosti všedních dnů je Ježíš přítomen při každé příležitosti, kdy překonáme sami sebe.