Madeleine Delbrêl citáty

francouzská, 1904 - 1964

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (26)

Bůh neobývá přednostně historické památky.


Člověk se nestane pokorným tím, že ‚vyrábí‘ pokoru, ale tím, že přizpůsobuje svůj pohled Božímu . modlitbou a přicházením ke Kristu.


Dávej přednost výčitkám, kterých se ti dostává, před veřejným vyznáním svých chyb.


I když ses stal dospělým, nepřestáváš být dítětem Božím.


Jen Ježíš sestupuje a klání se. Co se nás týče, postačí, že zůstaneme spolu s ostatními lidmi.


Jestliže věříš, že Pán žije v tobě, každé místo přebývání bude vhodné k modlitbě.


Ještě nejsi u cíle, a proto nevyžaduj, aby tam byli ostatní.


Ježíš pracoval. Vydělával si na živobytí. Práce je jedním ze způsobů, jak s Ním komunikovat.


Každého rána se člověk setkává se svým bližním, se svým nejbližším bližním, kterého vídá denně. Skrze něho říká dobrý den celému světu a zdraví Pána.


Kříž je zaslíben všem křesťanům... Ničím jej nepřivolávej, ale ani se mu nevyhýbej.


Máš-li dobrou náladu, není to důvod, abys jednal s druhými, jako by ji museli mít i oni.


Milovat Boha znamená být tím, co chce Bůh, a konat, co chce Bůh.


Miluješ-li samotu, nezapomeň, že Bůh dává přednost lidem.


Můj Bože, jsi-li všude, jak to, že já jsem tak často někde jinde?


Namísto se sebou samým rozmlouvej s Bohem, a bude to modlitba.


Nedokáže-li člověk milovat svatost Boha tím, že je dobrý, ať se snaží milovat jeho milosrdenství, i když je zlý.


Nedůvěřuj svému úsudku o těch, kdo tě neberou vážně.


Nenazývej u bližního podrážděností, čemu u sebe říkáš citlivost.


Není řečeno, že vůně polí tě povede k Bohu víc než rámus autobusu.


Nes církev a ona ponese tebe.


Pamatuj, že modlitba je k tomu, aby člověka činila dobrým, a ne aby mu v tom bránila.


Pláčeš-li nad druhými, víš jistě, že nepláčeš sám nad sebou?


Skutečně milovat znamená darovat sám sebe druhému, aby se on stal víc sám sebou.


Skutečné mlčení nikdy nezabíjí lásku.


Vážně se modlit neznamená odpočívat nad knihou nebo mlhavě myslet na Boha. Modlitba je nesmírná námaha, vyžaduje celou naši bytost.


Věříme, že tato ulice, tento svět, kam nás Bůh postavil, jsou pro nás místem našeho posvěcování. Věříme, že nám k tomu nic nezbytného nechybí. Neboť jestliže by chybělo, Bůh by nám to dal.


Madeleine Delbrêl - knihy

2019  70%Člověk mezi vírou a ateismem
2008  100%Misionáři bez lodi

Žánry autora

Duchovní literatura Náboženství

Štítky z knih

Delbrêl je 2x v oblíbených.