Künga Gjalchän citáty

Sakja-pandita, Sakja Pandita · pseudonymy

tibetská, 1182 - 1251

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (8)

„To proto ať na daních král bere s mísou,ne více, aby tím nepoškodil svoje poddané. Uschne strom šálový, když příliš mnoho pryskyřice do kadidel se z jeho kmene dostane.“


„Za způsobenou škodu když pomstít se chceš člověku, vede tě hněv, ten potlač u samého zrodu! Protože v koloběhu žití přinášel už od věků právě hněv lidem vždycky nejkrutější škodu.“


Bláhovec vlastní přednosti vynáší na povrch, moudrý je skrývá uvnitř – v nedohlednu. Sláma na vodě plave, když ji tam někdo vrh, drahokam rychle ponoří se ke dnu.“


Jestliže někdo závistí se unést dává, když u někoho velkou hojnost uviděl, své vlastní vnitřní bohatství tím vyčerpává, jako kdyby tím i sám sobě záviděl.“


Moudrý muž dovede odstranit vlastní vady, hlupákovi ta schopnost není dána.“


Moudrým se v moudrých rčeních zlatě moudrost skví, hlupák se z moudrých rčení sotva co doví.“


Na tomto světě máš radost z dobrého jména a na onom světě z dobrého skutku. Bohatství získané bez nich v sobě nic nemá, není ti k radosti, je leda k smutku“


Takové, kteří otevřeně, směle ti škodí, není ani těžké přemoci. Ale jak přemoci ty nepřátele, kteří se tváří, že ti chtějí pomoci?“


Künga Gjalchän - knihy

1988  83%Pokladnice moudrých rčení

Žánry autora

Literatura naučná Citáty a přísloví

Štítky z knih

tibetská literatura

Gjalchän je 1x v oblíbených.