Koupit knihy

Joseph Addison

britská, 1672 - 1719


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (22)

„Čas je onen brus, který ty surové milostné záležitosti dvou lidí teprve vybrousí do náležité podoby, buď lásky nebo nenávisti.“


„Hněv je příkrm lásky. Patří k ní jako salát k rýži.“


„Hříchy lásky jsou vždy tytéž, jenže u ženy mají jinou podobu a u muže také jinou.“


„Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, jež nespoutávají.“


„Lidskost se jeví v tom, že těm, jež nemilujeme, alespoň přejeme štěstí.“


„Lze vystavit tezi, že má-li země přebytek lékařů, má to za následek úbytek obyvatelstva.“


„Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.“


„Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy.“


„Nejlepší způsob lichocení je nechat druhého hovořit a být přitom posluchačem.“


„Nic v přírodě není tak nestálé jako dámský účes.“


„Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé.“


„Příroda občas zplodí hlupáka, ale floutek je vždycky dílem člověčím.“


„Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat.“


„Vědění je vskutku to, co vedle ctnosti pozdvihuje jednoho člověka nad druhého.“


„Vše co je v lásce bez obtíží, je její zkázou.“


„Zbabělec je člověk, který tváří v tvář nebezpečí myslí nohama.“


„Žena málokdy žádá o radu před tím, než si jde kupovat svatební šaty.“


Člověk který miluje, je ochoten tak dlouho ustupovat, až se octne na hranici zranitelnosti své hrdosti.“


Je směšné kritizovat dílo druhého, pokud sami nepodáváte dobré výkony.“


Obdiv je vášeň, která žije krátce. Okamžitě hyne, jakmile se důvěrně seznámíme s jeho předmětem.“


Vědomí, že milujeme a jsme milováni, zmírňuje těžké chvíle loučení. Poslední sbohem dokonce ztrácí všechnu hořkost, když je v něm ještě slyšet ozvěnu lásky.“


Vše, co je v lásce bez obtíží, je její zkázou.“