koupit knihy

Jean-Baptiste Poquelin

Molière pseudonym

francouzská, 1622 - 1673

Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (95)

Ostatně je nesnadné být některým manželům věrný.


Peníze jsou klíčem, jenž otevře každý zámek.


Podíl na slávě svých předků máme jen v tom, že se jim snažíme podobat.


Pokrytectví je módní neřest a všechny módní neřesti platí za ctnosti.


Přílišná horlivost působí jenom omyly.


Radši mě bijte, ale nechte mě se smát.


Samota děsí dvacetiletou duši.


Slepice nemá kdákat dřív než kohout.


Slova jsou na to, aby vysvětlovala naše myšlenky.


Smrt je lékem, který najdeme, kdy chceme, ale máme ho užívat co nejpozději.


Smrt nemá vždy otevřené uši k slibům a prosbám dědiců.


Smrt se neřídí našimi plány.


Snažte se zdát se věrnou a já se vynasnažím vám to věřit.


Spokojenost je lepší než bohatství.


Srdce jako je vaše se může lehce nahradit jiným.


Takhle mi lichotit znamená urážet můj stud.


Téměř každý člověk umírá na své léky, nikoliv na svoji nemoc.


Ti, jejichž chování je nejsměšnější, první pomlouvají jiné.


To se musí uznat, láska je veliký mistr - učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli.


Učenost dělá většinu lidí ještě duchaplnějšími a pošetilejšími, než jsou bez ní.


Učený hlupák je větší hlupák než hlupák nevzdělaný.


Urozenost není nic, kde není ctnosti.


V životě následuj dobré, v psaní zkušené.


Vážiti si všech, to je nevážiti si nikoho.


Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme.


Velkým znakem lásky je podlehnout vůli tomu, koho milujeme.


Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela.


Všechno kouzlo lásky je ve změně.


Vždy je nutno přizpůsobit se většině a nikdy se nedat prohlédnout.


Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná.


3