Jan Procházka citáty

česká, 1929 - 1971

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (19)

Aktivní vztah k současnosti je především kritický vztah k minulosti. Neboť jenom ten je svým smyslem zaměřen do budoucnosti.


Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy. Nejčetnější kádrové případy jsou právě ty, které začaly nevinnou rozpravou u jednoho piva.


Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology.


Chybami se člověk a společnost učí jenom do určité míry. Pak už si na ně zvyká.


Každá malá vybojovaná pravda je velká věc.


Každé štěstí v izolaci je jenom částečné štěstí. Neboť jsme skutečně tvorové kolektivní.


Láska neposuzuje. Začne-li, je po ní.


Manželství, rodina a domov má být zázemím člověka. Domov je totiž víc než nádražní peron, kam se přichází, kudy se prochází, odkud se nepřetržitě odchází. Není ani nocležna, ani příležitostná stravovna.


Moc, která chce za každou cenu přetrvat, se vždycky obrací o podporu k nejzaostalejším vrstvám a pak se jejich primitivní síle sama beznadějně přizpůsobuje.


Morálka začíná od maličkostí a od každého z nás. Je prostým součtem milionů životních postojů.


Nejbláhovější sny dávaly lidem odjakživa největší sílu.


Pohled do minulosti je někdy nejlepším průvodcem do budoucnosti.


Poznávat svět je nezbytné, chceme-li dokonaleji poznat sami sebe, porozumět svým vlastním možnostem doma.


Při silných vjemech člověk touží věřit, že jinému se nic podobného nikdy nepřihodilo.


Rozumná společnost na ženách a na dětech ani nešetří, ani nevydělává.


Svět nepokročil ani tak zásluhou maršálů, jako spíš snahou a myšlenkami těch, kteří se jakýmkoli velikánům i velikášům vždycky protivili.


Svět ve své přirozenosti je neúprosný k jakémukoliv zaostávání.


Svoboda je, myslím si, jediná hodnota, která má cenu lidského života.


Vzdělaní a moudří lidé byli, jsou a budou národním bohatstvím, solí země.