Koupit knihy

Hans Arp

německá, 1887 - 1966


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (3)

„Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody, a vytváří zmetky.“


Umění je plod, který v člověku roste jako plod na rostlině nebo jako dítě v matčině lůně.


Umění má splývat s přírodou. Má být dokonce s přírodou zaměňováno.