Graeme Maxton citáty

skotská, 1960

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (10)

(Niektorí) ľudia z psychologického hľadiska nie sú schopní prijať pravdu za vlastnú. Možno je pre nich príliš ťažké akceptovať bolesť spojenú s poznaním toho, čo sa stane, alebo je pre nich bolestivé priznať si vlastný podiel na zväčšovaní tohto problému. A možno si iba chcú nerušene užívať príjemnosti súčasného života a nechcú o ne prísť. Sliepka nedokáže zniesť kačacie vajce - COVID-19 ako šanca na riešenie klimatickej krízy


Ak chceme zabrániť (klimatickej) katastrofe, je nevyhnutné, aby takmer všetci zmenili spôsob života, a to čo najskôr, bez ohľadu na to, či sa niekomu chce alebo nie. Životný štýl, ktorému dnes väčšina ľudí holduje, musíme zmeniť bez ohľadu na ekonomické a sociálne dôsledky. Sliepka nedokáže zniesť kačacie vajce - COVID-19 ako šanca na riešenie klimatickej krízy


Ak sa máme zbaviť ekologického bremena, ktoré sme si spôsobili, musíme najprv pochopiť, že hlavnou príčinou problémov je dominujúce chápanie ľudského rozvoja, ako ho dnes presadzuje neoliberalizmus. Sliepka nedokáže zniesť kačacie vajce - COVID-19 ako šanca na riešenie klimatickej krízy


Bohaté štáty musia presadiť masívnu redukciu hospodárstva, odstaviť všetky nepotrebné, nákladné a znečisťujúce odvetvia a zrušiť biznis zodpovedný za emisie skleníkových plynov: sektor fosílnych palív, automobilový priemysel, letectvo a lodnú dopravu, producentov plastov, cementu atď. Zároveň je potrebné radikálne zmeniť poľnohospodárstvo a zastaviť odlesňovanie. Núdzový stav globálnej klímy: Riešenia pre lepší svet


Je nevyhnutné, aby každý mal stále pred očami veľký cieľ, a tým je: zabrániť nekontrolovateľnej klimatickej zmene. A je len jedna cesta, ako to dosiahnuť: znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 60 % a následne na nulu. V procese transformácie alebo vytvorením nového systému vlády sa môžu zmierniť aj iné sociálne problémy, tie však nesmú byť prioritou. Vždy a za každých okolností je nutné udržať v centre pozornosti len jeden hlavný cieľ! Sliepka nedokáže zniesť kačacie vajce - COVID-19 ako šanca na riešenie klimatickej krízy


Neoliberálne presvedčenie vedie ľudstvo k sebazničeniu, pretože jeho ciele nie sú zlučiteľné s dlhodobými potrebami prírody a spoločnosti, a to nemôže zmeniť žiadne premaľovanie fasády, rafinovaná cenotvorba ani ekologické nálepky. Núdzový stav globálnej klímy: Riešenia pre lepší svet


Rast ľudskej populácie v udržateľnom systéme môže pokračovať do tej miery, aby neobmedzil dostupnosť neobnoviteľných zdrojov a nespôsobil nadmerné znečistenie. Každý ďalší človek by totiž znížil priemerný životný štandard ostatných. Inak povedané: malá populácia bude mať lepšie životné podmienky než veľká. Sliepka nedokáže zniesť kačacie vajce - COVID-19 ako šanca na riešenie klimatickej krízy


Stať sa vegánom, recyklovať fľaše a plasty, vzdať sa auta, cestovať vlakom a nie lietadlom či šetriť elektrinou, kde sa len dá – to všetko je užitočné. Ale súčasnú hroziacu pohromu ľudstva to takmer vôbec neoddiali, ak nezačneme s omnoho radikálnejšou zmenou vo veľkom rozsahu. Zmena alebo kolaps: Prečo potrebujeme radikálny obrat


Takmer všetci ľudia na Zemi musia urýchlene zmeniť spôsob života, a to bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nie. Sliepka nedokáže zniesť kačacie vajce - COVID-19 ako šanca na riešenie klimatickej krízy


Zmeny atmosféry, ktoré sa rozbehli a už prebiehajú, ďaleko presahujú možnosti jednotlivca. Zmena je možná iba vtedy, ak sa pridajú všetci. Pre iných môžete byť len príkladom hodným nasledovania. Preto súčasťou vášho plánu musí byť stratégia, ako presvedčiť aj iných, aby sa zmenili tiež. Sliepka nedokáže zniesť kačacie vajce - COVID-19 ako šanca na riešenie klimatickej krízy