Friedrich Hölderlin citáty

německá, 1770 - 1843

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (13)

A víte, co se stalo se mnou? Zbláznil jsem se, zbláznil, zbláznil, zbláznil.


Člověk je jako slunce vševidoucí a všeozařující, když miluje; pozbude-li lásky, stává se tmavým obydlím, kde jen čoudící lampa vrhá stíny na stěny.


Duchovní láska je radost z totožnosti, tělesná z rozdílnosti.


Já už, pane, nemám stejné jméno, jmenuji se teď Killalusimeno.


Je krásné, že člověku je tak zatěžko přesvědčit se o smrti toho, jehož miluje!


Jsme rozhovorem.


Kde je nebezpečí, tam kyne i záchrana.


Láska je největším zázrakem tvoření, vrcholem božské krásy v přírodě. K ní vedou všechny stupně na cestě životem. Z ní jsme vzešli a za ní jdeme.


Ó jaký znalec lidí! Dětinsky chce být s dětmi. Avšak dítě i strom hledají, co nad nimi jest.


Poézia je aristokracia ducha.


Pohlavní akt je příprava na tvorbu nesmrtelnosti rodu.


Toť člověka měrou. Pln zásluh, leč přece básnicky bydlí.


Vzájemné porozumění neznamená být zatížen shodnými předsudky.