Dino Segre citáty

Pitigrilli · pseudonym

italská, 1893 - 1975

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (31)

„Cirkus je asexuální oáza v erotickém běsnění velkoměsta.“


„Domnívat se, že ten, kdo měl mnoho žen, je hlubokým znalcem ženské duše, je stejný omyl jako kdybychom se domnívali, že muzejní dozorce může psát umělecké kritiky.“


„Jen málo slov zní tak pohrdavě jako slovo manžel.“


„Jen málo slov zní tak pohrdlivě jako slovo manžel.“


„Když dalo ohromnou námahu svésti některou ženu, neznamená to, že jinému se nepoddá lehce.“


„Láska, která je nejzábavnějším zaměstnáním, jaké vůbec existuje, je vyčerpávající únavou, stane-li se zaměstnáním.“


„Moucha, štěnice a člověk jsou jedinými živočichy, kteří milují v každém období.“


„Mužský orgán, jehož hodnotu oceňuje žena nejméně, jest mozek.“


„Napsat autobiografii znamená ukázat obecenstvu své spodní prádlo. Činím tak, ač si myslím, že tento čin nebývá nikdy upřímný, protože k té příležitosti oblékáme prádlo čisté.“


„Řekne-li muž, že se žena oddává všem, je možné, že je to pravda. Ale je jisto, že se neoddala jemu.“


„Zabýváme se myšlenkou, jak bychom nejlépe zabili čas, a nepozorujeme, že čas zabíjí nás.“


„Žena dá přednost ze všech obdržených vyznamenání lásky takovému, které je napsáno na šeku.“


„Ženy nedokážou poradit, umějí jen talentovaně odradit.“


„Ženy nedokážou poradit, umí jen talentovaně odrazovat.“


„Ženy, které neklesnou, jsou ty, které nikdo nesváděl.“


Byl nyní stár 28 let, tragický věk milenců; nemáme již síly milence mladého a nemáme ještě peněz milence starého.“


Čeho je třeba, abychom dobyli ženy? Ničeho. Stačí, necháme-li se dobýt. Muž nikdy nevolí. Myslí, že volí, zatím je volen. Muž, jenž se dvoří ženě, nesnaží se jí zmocnit, nýbrž dá jí prostě příležitost, aby se ho zmocnila ona.“


Domýšleti se, že jsme první u ženy, je tak absurdní, jako domýšleti se, že v kavárně jsme první, kdo pije ze sklenky, jež nám byla přinesena.“


Jakmile ti žena, která tě opouští, řekne: "Nebudeme se již milovat, ale zůstaneme přáteli", pak je to jenom jakási záminka s cílem, aby se vše zase vrátilo časem do původního stavu.“


Jakmile žádáme přátelskou radu, jsme již rozhodnuti. Prezidenti soudu udělují také slovo advokátovi, když mají již rozsudek hotový.“


Každá žena si myslí, že je nenahraditelná, je ale přesvědčená, že může nahradit každou jinou.“


Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně.“


Láska je pro muže tím, čím ocet pro okurky. Konzervuje je.“


Má-li žena krásný pár nožek, může si dovolit být analfabetkou.“


Moderní divadlo předvádí historii muže, který spí s ženou jiného muže, a nazývá ji hrou o lásce. Jestliže se k tomuto tématu připojí i některé problémy finanční, jedná se o tzv. myšlenkově hluboké dílo.“


Peníze špiní ruce, když je jich málo. Když je jich hodně, myjí je.“


Polibky vyjadřují stručně, bleskurychle nejdalekosáhlejší návrh, nejbezmeznější cit. Polibky jsou těsnopisem lásky.“


V den, kdy se žena vzdává tobě, dělá, jako by ti prokazovala kdoví jakou milost. Avšak vytkneš-li jí, že se vzdala jinému, odpoví ti, že onen dotyk je příhodou bez jakéhokoliv významu.“


Vy hloubáte o tom, jaké mohou býti příčiny psychologické, fyziologické, patologické degenerační, pro něž vaše milenka vás klame. Avšak žena se vzdává nejčastěji proto, že má krásný pár podvazků, který chce nechat obdivovat.“


Ženy jsou záhadně krásné po hříchu vesele provedeném.“