svoboda - štítek


Duchovní jednota nové Evropy

Duchovní jednota nové Evropy

2007, T. Špidlík

Přednáška kardinála Tomáše Špidlíka na Masarykově univerzitě v Brně v květnu 2007 se setkala s mimořádným ohlasem posluchačů. Její rozšířené vydání vám nyní předkládáme. více


Ríša Ducha a ríša Cisárova

Ríša Ducha a ríša Cisárova

2003, N. A. Berďajev

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čtyři eseje o svobodě

Čtyři eseje o svobodě

1999, I. Berlin

Dnes již klasické dílo britského historika idejí a politického myslitele Čtyři eseje o svobodě sestavil autor ze svých starších textů a poprvé vydal v roce 1969. Zabývá se zde politickými idejemi 20. století, zejména roz... více


Vysvobození z pout

Vysvobození z pout

1995, N. T. Anderson

Jsou všechny naše problémy duchovní povahy? Jsou křesťané bezmocní vůči duchovním silám? Zápas Božího lidu proti temným duchovním silám není pouze jevem prvního století. Nepřátelské mocnosti a síly se projevují i na skl... více


Být svobodný

Být svobodný

1998, E. Fizzotti

Jak svobodně jednat a myslet v konzumní společnosti. Je možné, aby lidé konzumní společnosti, často znudění a deprimovaní, byli hluboce svobodní ve svém jednání a ve způsobu myšlení? Odpověď zní ano, ovšem za předpokl... více


Základy svobody - pro jednotlivce a společnost

Základy svobody - pro jednotlivce a společnost

1996, U. Ekman

Tato kniha ukazuje způsob, kterým Bůh jedná nejen s jednotlivci, ale s národy, autoritami, vládami a vztahem církve k nim. více


Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů

Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů

1992, F. W. J. Schelling

Schelling sa v tejto práci zameral na vzťah slobody a nevyhnutnosti. V tomto diele sa prvýkrát vyslovuje komplexne o základných etických otázkach, napr. o vzťahu dobra a zla, o slobode vôle, o ľudskej osobnosti a pod.... více


Svoboda od antiky po současnost

Svoboda od antiky po současnost

2013, . Kolektiv autorů

Kolektivní monografie dvaceti autorů se z různých filozofických pohledů zabývá rozmanitými aspekty svobody a jejího vnímání od doby antické až po tu současnou. více


Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie

Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie

2013, T. Hejduk

Publikace mapuje vybrané podoby proměn pojetí svobody od antiky po současnost. V historické části knihy je prostor věnován antickému myšlení (od Aristotela přes helénismus až k pozdní antice), řecké i latinské patristice... více


O demokracii v Amerike

O demokracii v Amerike

2006, A. d. Tocqueville

Alexis de Tocqueville vo svojom najznámejšom diele O demokracii v Amerike predpovedal príchod nezmyselného byrokratického plánovania či funkciu štátu ako zaopatrovacieho ústavu. Podarilo sa mu vystihnúť všetky hodnoty zá... více


1984

1984

2009, G. Orwell

1984, dnes již klasické dílo antiutopického žánru, je bezesporu jedním z nejpozoruhodnějších románů 20. století a brilantní analýzou všech totalitních systémů. ''Anti-utopie'' má i svého ''antihrdinu'': je jím Winston Sm... více


A přesto říci životu ano

A přesto říci životu ano

2006, V. E. Frankl

Psycholog prožívá koncentrační tábor a svůj pobyt chápe jako empirický výzkum. Experimentální divadelní hra zachycující osobní utrpení tvoří druhou část knihy. Autor popisuje život v táboře smrti a pocity odlidštění, ... více


Filosofie svobody

Filosofie svobody

1999, R. Steiner

Kniha přináší základy moderního světového názoru a výsledky pozorování duševního života podle přírodovědecké metody. Filosofie svobody“ Rudolfa Steinera vychází z jeho „Teorie poznání“ a staví před člověka cíl veškeré pr... více


Anarchismus: svoboda proti moci

Anarchismus: svoboda proti moci

2006, O. Slačálek

Václav Tomek, významný český historik politického myšlení, autor řady prací o dějinách českého anarchismu, a Ondřej Slačálek, znalec současného anarchismu, zde poprvé v české odborné literatuře podávají souhrnný obraz vý... více


O svobodě

O svobodě

2004, L. Kubíček

V křesťanské zvěsti je svoboda něco základního, jistého, určitého. Je prvním a hlavním plodem vykoupení Kristova. P. Kubíček skrze své úvahy vede čtenáře k tomu, aby si daru svobody vážil, radoval se z něho a chránil jej... více


1 2 3 4 >