svoboda - štítek


Duchovní jednota nové Evropy

Duchovní jednota nové Evropy

2007, T. Špidlík

Přednáška kardinála Tomáše Špidlíka na Masarykově univerzitě v Brně v květnu 2007 se setkala s mimořádným ohlasem posluchačů. Její rozšířené vydání vám nyní předkládáme.více


Ríša Ducha a ríša Cisárova

Ríša Ducha a ríša Cisárova

2003, N. A. Berďajev

Popis knihy není zatím k dispozici.více


Čtyři eseje o svobodě

Čtyři eseje o svobodě

1999, I. Berlin

Dnes již klasické dílo britského historika idejí a politického myslitele Čtyři eseje o svobodě sestavil autor ze svých starších textů a poprvé vydal v roce 1969. Zabývá se zde politickými idejemi 20. století, zejména rozmanitými aspekty individuální svobody, rozborem myšlenek J. S. Milla, a především provádí rozlišení mezi negativním a pozitivním p...více


Být svobodný

Být svobodný

1998, E. Fizzotti

Jak svobodně jednat a myslet v konzumní společnosti. Je možné, aby lidé konzumní společnosti, často znudění a deprimovaní, byli hluboce svobodní ve svém jednání a ve způsobu myšlení? Odpověď zní ano, ovšem za předpokladu, že se dopracujeme globálního pohledu na člověka, tedy pohledu, který bude brát na vědomí jeho morální konflikty a současné ho...více


Základy svobody - pro jednotlivce a společnost

Základy svobody - pro jednotlivce a společnost

1996, U. Ekman

Tato kniha ukazuje způsob, kterým Bůh jedná nejen s jednotlivci, ale s národy, autoritami, vládami a vztahem církve k nim.více


Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů

Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů

1992, F. W. J. Schelling

Schelling sa v tejto práci zameral na vzťah slobody a nevyhnutnosti. V tomto diele sa prvýkrát vyslovuje komplexne o základných etických otázkach, napr. o vzťahu dobra a zla, o slobode vôle, o ľudskej osobnosti a pod.více


Svoboda od antiky po současnost

Svoboda od antiky po současnost

2013, A. Havlíček

Kolektivní monografie dvaceti autorů se z různých filozofických pohledů zabývá rozmanitými aspekty svobody a jejího vnímání od doby antické až po tu současnou.více


Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie

Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie

2013, T. Hejduk

Publikace mapuje vybrané podoby proměn pojetí svobody od antiky po současnost. V historické části knihy je prostor věnován antickému myšlení (od Aristotela přes helénismus až k pozdní antice), řecké i latinské patristice (Órigenés a Řehoř z Nyssy, Julián z Aeclana a Augustin), středověku (Jan Duns Scotus), období renesance (Paracelsus) a osvícenstv...více


1 2 3 4 >