výchova a vzdělání

štítek, 1 knih


Základy pedagogiky nadanýchZáklady pedagogiky nadaných2006, J. Jurášková

Publikace je zaměřená na odkrytí teoretického pozadí fenoménu nadání, a to v jeho nejednotnosti až protiřečení. Pokouší se vymezit předmět a cíle pedagogiky nadaných, poukázat na pestrost edukačních přístupů a zároveň vy... více


Doporučené štítky