právní dějiny

štítky

32 knih

Katovny a mučírnyKatovny a mučírny1993, Vlastimil Vondruška

Reálie, spojené s výkonem trestního práva a institucemi, které byly za tímto účelem zřízeny. více


Velké dějiny zemí Koruny české - PrávoVelké dějiny zemí Koruny české - Právo2017, Karolina Adamová

Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy. Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání témat... více


Jak soudili faraoniJak soudili faraoni2001, Joyce Tyldesley

Zločin a trest ve starém Egyptě Kniha o zločinu a trestu ve starověkém Egyptě. Vyprávění ze sociálněpolitických dějin starověkého Egypta se soustřeďuje na atraktivní téma kriminality. Autorka se snaží, vzhledem k čas... více
Právní dějiny mimoevropských zemíPrávní dějiny mimoevropských zemí2006, Stanislav Balík

Publikace o mimoevropských právních dějinách poskytuje přehled vývoje státu a práva v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a to od jejich raných počátků. Pozornost je věnována institucím historických státních útvarů, ... více


Konfesní právoKonfesní právo2016, Záboj Horák

Monografie se zabývá především českým konfesním právem. Snahou autorů bylo zahrnout všechna jeho odvětví – postupně se zabývají zajištěním náboženské svobody, právním postavením církví a náboženských společností a od nic... více


Právo na odpor a občanskou neposlušnostPrávo na odpor a občanskou neposlušnost2006, Jan Kysela

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace zabývající se právem na odpor a občanskou neposlušnost, a to jak v historii, tak v platném právu některých států. více


Nástin právních dějinNástin právních dějin2011, Ladislav Vojáček

Učební pomůcka Nástin právních dějin je určena pro výuku Obecných právních dějin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Obsahově je přizpůsobena omezenému rozsahu výuky tohoto předmětu, proto si neklade za cí... více


Karel IV. Státnické díloKarel IV. Státnické dílo2003, Marie Bláhová

Kniha obsahuje české překlady vybraných dokumentů právního charakteru, které vydal český král Karel IV. Výběr dokumentů je zaměřen na prameny vztahující se k českému státu a je vymezen v podstatě prvním desetiletím vlády... více


Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. stoletíKonfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století2012, Jan Kuklík

Monografie věnovaná historii státních zásahů do vlastnického práva na území Československa. Kniha je členěná podle jednotlivých období československých dějin, od první československé republiky do roku 1989. Zařazena je i... více


O vzniku práv městských v NěmeckuO vzniku práv městských v Německu1888, František Brdlík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Právo a hodnotyPrávo a hodnoty2016, * antologie

Sborník příspěvků z jednání sekce teorie práva a právních dějin na konferenci Olomoucké právnické dny konané ve dnech 21.-22.5.2016 více


Štát a právo v juhoamerických kolóniách ŠpanielskaŠtát a právo v juhoamerických kolóniách Španielska2013, Ján Puchovský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Cizinci, hranice a integrace v dějináchCizinci, hranice a integrace v dějinách2017, Michal Skřejpek

Současná situace v Evropě nás nutí se znovu zamyslet nad významem slov hranice, cizinec a integrace, a to jak ve smyslu státním či politickém, tak ve smyslu kulturním, jazykovém, náboženském a dalšími. Do jaké míry jsou ... více


Z historie Úřadu vlády České republiky 1918-1992Z historie Úřadu vlády České republiky 1918-19922006, Jan Kuklík

Monografie mapuje činnost Úřadu vlády na území společného státu Čechů a Slováků v letech 1918 až 1992. více


Praktikum českých právních dějinPraktikum českých právních dějin2009, Ondřej Horák

Publikace je doplňující učební pomůckou zejména pro studenty právnických fakult. Publikaci tvoří ukázky právních dokumentů přehledně ilustrující vývoj práva na našem území od dob feudalismu do roku 1948 a k nim se vztahu... více


1