informace

štítky

30 knih

Informační etika: sylabus k bakalářskému studiu informační vědyInformační etika: sylabus k bakalářskému studiu informační vědy2002, Jan Činčera

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Novinář a jeho zdroje v digitální éřeNovinář a jeho zdroje v digitální éře2009, Ludmila Trunečková

Problém je jediný - zpráv je příliš mnoho. Hledají si nové cesty, vzájemně soupeří, v souboji o naši pozornost vyvracejí stereotypy a mění pravidla. Dřív jsme hledali my je, dnes hledají ony nás. Nevítězí zpravodajství h... více


Informace a vnitřní struktura vesmíruInformace a vnitřní struktura vesmíru2002, Tom Stonier

Kniha se snaží věcnými argumenty podpořit myšlenku, že informace, stejně jako hmota a energie, je základní stavební složkou vesmíru. To dává podnět ke vzniku nového paradigmatu. Podobně jako se v předminulém století poje... více
Data, informace, znalosti a InternetData, informace, znalosti a Internet2001, Vilém Sklenák

Umění získat dostatečné množství přesných informací a na jejich základě se správně rozhodnout, popř. získat konkurenční výhodu, je jedním z předpokladů úspěšného řízení podniku. Cílem publikace je proto seznámit čtenáře ... více


Informace, komunikace a bytí: fragment realistické informační vědyInformace, komunikace a bytí: fragment realistické informační vědy2010, Jiří Stodola

Jiří Stodola v knize "Informace, komunikace a bytí" pátrá po základních východiscích informační vědy za užití nerelativistické a kriticky prověřené filosofické metody navazující na práce českých filosofů, jakým... více


Informačná spoločnosť - perspektívy, problémy, paradoxyInformačná spoločnosť - perspektívy, problémy, paradoxy2006, Pavol Rankov

Informačná spoločnosť sa stala zaklínadlom, ktoré dnes používajú na označenie stupňa svojho rozvoja všetky vyspelé krajiny sveta. O informačnej spoločnosti hovoria politici, ekonómovia, pedagógovia aj filozofi (hoci tí &... více


Informace o informaci aneb Nový pohled na tento světInformace o informaci aneb Nový pohled na tento svět2010, Pavel Beneš

První část se věnuje definici pojmu informace (schopnost organizovat nebo v organizovaném stavu udržovat), zabývá se základními vlastnostmi informace a operacemi s informací. Nový pohled na problematiku vyplývá z přesvěd... více


Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědyFilosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy2016, Jiří Stodola

Monografie by se dala nejlépe zařadit do oblasti, pro kterou se v současnosti vžilo označení filozofie informace. Jejím cílem je vyslovit určité metateoretické předpoklady, na kterých stojí pokusy o definování pojmu info... více


Organizace znalostí: klíčová témataOrganizace znalostí: klíčová témata2017, Helena Kučerová

Za informační zdroje, jak nazýváme zaznamenané znalosti, už zdaleka nejsou považovány jen sbírky knihoven a archivů. Patří k nim i znalostní báze, bibliografické databáze, autoritní báze, tezaury a další pomůcky k vyhled... více


Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextuDigitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu2015, Michal Černý

Publikace Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu představuje první českou monografii, která téma kurátorství přenáší do pedagogického prostředí. Nabízí jak širší pedagogický a technický pohled, tak také... více


Informační bezpečnostInformační bezpečnost2005, Josef Požár

S rostoucím významem výpočetní techniky rostou také další možnosti využívání informačních a komunikačních technologií ve všech oblastech života společnosti. S tím také začíná vystupovat do popředí nutnost ochrany dat a i... více


Služby knihoven a informačních středisekSlužby knihoven a informačních středisek1992, Milena Černá

Skripta pro potřeby filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Určeno studentům INSK. více


Informační a znalostní management v praxiInformační a znalostní management v praxi2005, Jan Vymětal

Další z řady publikací – učebnic zabývajících se informatikou v podnikatelské praxi navazuje na dva předchozí tituly (Úvod do studia odborné literatury, Odborná literatura a informace ve farmacii) a je tentokrát určena p... více


Informování občanů o nabytých důchodových právechInformování občanů o nabytých důchodových právech2015, Milan Šlapák

Příručka informuje občany o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem pojištění v Česku a Evropě. České a anglické resumé více


Uživatel a informaceUživatel a informace1990, Vladimír Smetáček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


2