elektrické měření

štítky

5 knih

Digitálne meranie nízkofrekvenčného elektrického výkonu a energieDigitálne meranie nízkofrekvenčného elektrického výkonu a energie2010, Ján Hribik

elektrické merania digitálne meracie prístroje Electric measurements Digital measuring instruments elektrická energia nízkofrekvenčná technika Electric power Low-frequency technology více


Praktická cvičení z biofyziky se základy statistikyPraktická cvičení z biofyziky se základy statistiky2005, Dvořák Petr

Biofyzika patří k mezioborovým disciplínám, neboť zkoumá biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Předmět působnosti biofyziky bývá dnes často chápán v podstatě širším smyslu. Bývají do něj zahrnovány např. vý... více


Technológia III-CTechnológia III-C1962, František Kosina

učební texty z technologie elektrických měřících přístrojů, určeno pro 3. roč. OU a UŠ, obor elektromechanik. více
Otázky a odpovede z elektrotechniky 2Otázky a odpovede z elektrotechniky 21972, Hubert Meluzin

Kniha je určená pre široký okruh záujemcov o elektrotechniku a uvádza 360 odpovedí na otázky o výrobe a rozvode elektrickej energie, najmä v domácnosti a v dielni, o ochrane a bezpečnosti pri obsluhe elektrických zariade... více


Měření elektrických veličinMěření elektrických veličin2000, Jiří Vlček

1. vydání. Obsah: * Obecné zásady, chyba měření * Ručkové měřicí přístroje * Měřicí přístroje se zesilovačem * Digitální měřicí přístroje * Měření napětí - voltmetr * Měření proudu - ampérmetr * Měření s ručk... více