Tak jako dinosauři (Hromadná vymírání druhů a život na Zemi)

od:

Tak jako dinosauři (Hromadná vymírání druhů a život na Zemi)

Může být vymizení dinosaurů před 65 miliony let stále považováno za jednu z velkých záhad historie živého světa? Všechno ukazuje, že dinosauři se spolu s dalšími druhy stali oběťmi celosvětové ekologické katastrofy, kterou na rozhraní křídy a terciéru vyvolala srážka obrovského meteoritu se Zemí. Osvětlení této srážky a jejího vlivu na biosféru nás vede k úvahám o roli kosmických i jiných katastrof v dějinách Země a jejích obyvatel. Vždyť otázku vymizení druhů si paleontologové kladou už přes dvě stě let. Teprve v posledních dvaceti letech se však zejména díky výzkumům o konci dinosaurů prosadil koncept hromadného vymírání, který předpokládá velké krize, jež zdecimovaly živý svět a pozměnily jeho vývoj....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/33_/33446/tak-jako-dinosauri-33446.jpg 4.411
Originální název:

La fin des dinosaures

Žánr:
Příroda, zvířata, Přírodní vědy
Vydáno:, Dokořán, Argo
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (2)

Přidat komentář
TheRaven
29.07.2015

Národnost autora se v žádném případě nezapře a občas má čtenář pocit, že sleduje spíše vývoj paleontologie ve Francii, popřípadě že valnou většinu práce v tomto oboru provedli právě Francouzi (i když přínos Buffona, Cuviera, Lamarcka a dalších opravdu nelze zpochybnit). Ale to se dá odpustit a je to spíš k užitku, protože čtenář se tak krom zmíněných velikánů seznámí i s názory badatelů, se kterými se v populárně naučné literatuře moc často nesetkává. Kniha je sice stručná, ale o to čtivější.

Její první polovina je spíše dějinným exkurzem a na popisu toho, jak se různé osobnosti, především novověké historie, vypořádávaly s existencí fosilií a jejich vztahu k přírodě, autor ukazuje nejen na počátky paleontologie, ale i přehled vývoje evolučního myšlení, a jak tyto názory ovlivnily pohled na živou přírodu, například na dříve zcela nepředstavitelnou myšlenku možnosti vymření živočišného druhu (zvláštní, že rostliny buď nikoho nezajímali, nebo se o tom dnes už nepíše).

Ve druhé polovině se autor následně snaží na příkladu hromadného vymírání na přelomu druhohor a třetihor (vyhynutí dinosaurů) ukázat, jak se vůbec dá takové vymírání v paleontologickém záznamu prokázat a najít jeho možnou příčinu. V knize tak najdete celý příběh toho, jak jsme došli k dnes již široce přijímanému názoru, že za vyhynutím dinosaurů stojí dopad kosmického tělesa na zemský povrch. To je pohled až překvapivě novodobý a před ním i po něm se objevilo mnoho alternativních názorů nejen na toto konkrétní vymírání, ale na hromadná vymírání druhů jako fenomén opakující se několikrát v celé historii pozemského života. Jen mi občas připadalo, že autor se spíš soustředí na výčet těchto alternativních hypotéz, než aby se s nimi opravdu důkladně vypořádal, a jeho slova tak místy trochu ztrácejí na přesvědčivosti. I přesto se jedná o velmi zajímavou knihu, která čtenáře dostatečným způsobem uvede do problematiky a krom chuti na další tematickou literaturu nabídne i přesahy k souvisejícím přírodovědným oborům.

Pablo Kral
02.04.2015

Po všeobecném úvodu, kde se řeší mj. i problematika vlastního přijetí vymírání druhů jako vědeckého faktu, a dále jeho možné mechanismy (uniformismus kontra katastrofismus, a - evoluce), se autor v druhé části knihy věnuje převážně pochodům, které mají na svědomí vyhynutí dinosaurů na rozhraní křída-terciér. Jde o dnes již bezvýhradně přijatou teorii (vlastně fakt) o dopadu meteoritu před 65 mil. lety. V závěru stručně pojednává o dalších pěti vlnách vymírání. Napadá mě otázka, do jaké hloubky se autor mohl o věci rozepsat na prostoru 200 stran textu, nicméně řekl bych, že to podstatné řečeno bylo. Vzhledem k tomu, že se nepovažuji zrovna za nadšeného "dinosaurologa", uděluji knize i tak pěkné čtyři hvězdy. A dovolím si malou úvahu: Vymírání druhů je logickou (často náhodnou) a přirozenou součástí běhu vesmíru. Je zajímavé si uvědomit - a ještě více fascinující je zkusit si představit - konec člověka jako druhu. Ten sice jistojistě musí přijít, ale nedomnívám se, že bychom měli podléhat pesimismu. Patrně to nebude nic ve zlém. Vesmír i svět bude "pulsovat" dál i bez nás. (Zde doporučuji jinou publikaci v edici Aliter - Svět bez nás od Alana Weismana). Minimálně dobrá látka pro pisálky žánru sci-fi, neb variant jak ke konci homo sapiens může dojít (a dojde), je pochopitelně více. Takže: Tak jako dinosauři?