Ježíš na Kypru

od:


KoupitKoupit eknihu

Kniha přináší zajímavé a podrobné informace o Ježíšově působení na Kypru. Ježíš tuto cestu uskutečnil několik měsíců před svou smrtí v doprovodu sv. Barnabáše, rodáka z Kypru, který tam pak o 12 let později doprovázel i sv. Pavla. Kniha podle vizí bl. K. Emmerichové je zpracovaná na základě výzkumných cest autora na Kypr, za pomoci a přízně kyperského ortodoxního arcibiskupa Chrysostoma II. Je doplněna unikátními fotografiemi z míst Ježíšova působení, jako je nalezený pramen ve skále, u něhož se křtilo - dnes zakrytý pod zemí, nebo nádherné mostní konstrukce u vodovodu v Salamině, popřípadě jediný kopeček na západ od historického Chytra, kde Ježíš učil u Barnabášova domu. V publikaci je uvedeno, jak Ježíš jednal s pohany a Židy. Na Kypru byl Ježíš přijat mnohem příznivěji než v Judsku a Galileji, zřejmě proto, že Židé tam byli mezi pohany v menšině. I pohané byli šokováni Ježíšovým učením a zázraky. Na každé místo, kam chtěl přijít, nejdříve poslal některého učedníka, který oznámil jeho příchod, takže lidé byli informováni o jeho působení. Když uviděli nevysvětlitelná uzdravení, byli též přesvědčeni o jeho mimořádném významu a s radostí se připravovali na křest. Pokřtěným doporučil, aby ze země odešli kvůli brzkému pronásledování. Je popsáno Ježíšovo působení při přípravě lidí na křty a svatby, dále obrácení místodržícího, kněžky Merkurie a dalších. Při přípravě lidí na svatbu věnoval uchazečům velkou pozornost. Mnohé z nich ještě před svatbou připravoval na křest. Též věnoval dost času nápravě rozpadajících se manželství. Nejprve mluvil se ženami a muži odděleně. Mužům vysvětlil, že jejich nevěra je hříšná a řekl ženám, že si stěžovaly na muže hlavně ze žárlivosti, a vysvětlil jim jak se mají chovat v manželství. Potom se setkal s manželskými dvojicemi a takto připravené, naplněné milosti Boží je vyzval k upřímnému usmíření. Pozoruhodné je i obrácení římského místodržícího, který byl po svém obrácení Římem sesazen. Pohanská kněžka Merkurie se obrátila, byla pokřtěna a na doporučení Ježíše odešla do Judska, ale tam při pronásledování skončila mučednickou smrtí. I dnešní lidé mohou velmi čerpat z Ježíšova působení na Kypru a tím si osvěžit evangelní zvěst, která mnohé věřící již neoslovuje....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/13_/138685/jezis-na-kypru-138685.jpg 51
Série:

Ježíšovy cesty

Žánr:
Duchovní literatura, Náboženství
Vydáno:, Vérité
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)