Jak vložit inzerát?

Bazar knih

»

Právo

Právní dějiny - Starověk
Právní dějiny - Starověk
K. Schelle
800 Kč
Právní dějiny
Právní dějiny
M. Kadlecová
800 Kč
Mezinárodněprávní úprava kontroly odzbrojení
Mezinárodněprávní úprava kontroly odzbrojení
J. Ondřej
105 Kč
Nejhloupější zákony světa
Nejhloupější zákony světa
D. Crombie
100 Kč
Zločin a trest v českých dějinách
Zločin a trest v českých dějinách
J. Francek
200 Kč
Maturujeme z práva
Maturujeme z práva
P. Káňa
150 Kč
Moc, peníze a právo
Moc, peníze a právo
J. Sokol
160 Kč
Internet a proměny práva
Internet a proměny práva
R. Polčák
200 Kč
Kyberkriminalita a právo
Kyberkriminalita a právo
R. Polčák
100 Kč
Základy obchodního práva
Základy obchodního práva
Z. Švarc
100 Kč
Úvod do studia práva
Úvod do studia práva
M. Spirit
120 Kč
Organizace a činnost policejních služeb
Organizace a činnost policejních služeb
J. Hrudka
200 Kč
Římské soukromé právo: Systém a instituce
Římské soukromé právo: Systém a instituce
M. Skřejpek
200 Kč
Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část
Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část
J. Švestka
250 Kč
Právověda a státověda
Právověda a státověda
V. Zoubek
350 Kč
Právní dějiny
Právní dějiny
L. Vojáček
400 Kč
Mezinárodní dokumenty o lidských právech a humanitárních otázkách
Mezinárodní dokumenty o lidských právech a humanitárních otázkách
V. Flegl
20 Kč
Historie trestu (Justiční tresty od dávných dob po současnost)
Historie trestu (Justiční tresty od dávných dob po současnost)
L. Lyons
170 Kč
Dějiny angloamerického práva
Dějiny angloamerického práva
J. Kuklík ml.
500 Kč
Rádce nájemníka bytu
Rádce nájemníka bytu
M. Taraba
30 Kč
Zákon o státní službě s poznámkami
Zákon o státní službě s poznámkami
P. Mates
300 Kč
Základy správního práva trestního
Základy správního práva trestního
P. Mates
490 Kč
Správní právo: zvláštní část
Správní právo: zvláštní část
E. Horzinková
50 Kč
Právověda a státověda
Právověda a státověda
V. Zoubek
450 Kč
Teorie práva
Teorie práva
A. Gerloch
200 Kč
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku Komentář k § 1721–2893 podle stavu k 1. 4. 2017 ve znění zákona č. 460/2016 S
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku Komentář k § 1721–2893 podle stavu k 1. 4. 2017 ve znění zákona č. 460/2016 S
J. Fiala
615 Kč
Průvodce světem práva
Průvodce světem práva
K. Svoboda
190 Kč
Praktikum teorie práva
Praktikum teorie práva
A. Gerloch
120 Kč
DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží
DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží
M. Tomíček
290 Kč
Stavební zákon
Stavební zákon
P. Průcha
290 Kč
Maturita - společenské vědy
Maturita - společenské vědy
R. Drábová
50 Kč
Zbrojní průkaz: právní přepisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti 6. aktualizované vydání podle stavu k 1.9.2017
Zbrojní průkaz: právní přepisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti 6. aktualizované vydání podle stavu k 1.9.2017
J. Záruba
190 Kč
Softwarové právo
Softwarové právo
L. Jansa
200 Kč
Neznalost zákona neomlouvá
Neznalost zákona neomlouvá
I. Jahelka
50 Kč
Neznalost zákona neomlouvá 3
Neznalost zákona neomlouvá 3
I. Jahelka
70 Kč
Právověda a státověda
Právověda a státověda
V. Zoubek
429 Kč
Nejčastější právní situace
Nejčastější právní situace
K. Čepicová
45 Kč
Dědické právo.  Praktická příručka
Dědické právo. Praktická příručka
L. Muzikář
50 Kč
Kapitoly ze sociální psychologie pro právníky
Kapitoly ze sociální psychologie pro právníky
J. Miňhová
70 Kč
Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky
Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky
V. Šimíček
100 Kč
< 1 2 3 4 5 6 7 >