archivnictví - štítek


Archiv

Archiv

2014, V. Schwab

Představte si místo, kde mrtví odpočívají na policích jako knihy. Každé tělo má svůj příběh, život uspořádaný v sérii vzpomínek, do kterých může nahlédnout jen Knihovník. Těm tělům se říká Historie. Šestnáctiletá Mackenzie Bishopová pracuje pro Archiv jako Správce. Jejím úkolem je chytat a vracet Historie, které se sem tam probudí a utečou, Histor...více


Archivy ČSR

Archivy ČSR

1974, G. Čechová

Obrazová publikace ve 210 fotokopiích archivních dokumentů z let 1057-1948 podává průřez velkým materiálovým bohatstvím, které se v průběhu staletí shromáždilo v československých archivech. Otištěné dokumenty ve zkratce dokládají politický, kulturní a hospodářský vývoj českého národa i jeho vztahy k ostatním evropským národům. Obrazovou část uvádí ...více


Paměti z mého života

Paměti z mého života

1997, A. Sedláček

Vzpomínky autora monumentálních "Hradů, zámků a tvrzích českých". Knihu doplňují vzpomínky druhé Sedláčkovy ženy Terezy. (Vydání druhé, upravené)více


Archivnictví

Archivnictví

2013, J. Štouračová

Předkládaná učebnice bude sloužit posluchačům studia archivnictví a pomocných věd historických jak v bakalářském tak magisterském stupni studia. Je členěna do šesti základních kapitol. V první se věnuje základním pojmům oboru. Druhá kapitola sleduje vývoj českých archivů. Třetí kapitola přináší přehled archivního školství v České republice i v zahr...více


Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře

Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře

1998, K. Smutná

Publikace podrobně vysvětluje zásady spisové a archivní služby.více


České desky zemské, vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivu

České desky zemské, vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivu

2005, M. Polišenská

Popis knihy není zatím k dispozici.více