Soutěž

koupit

Štylistika slovenčiny v cvičeniach / Štylistika slovenčiny v cvičeniach

Autor: Ján Findra

Ohodnoťte knihu:
Štylistika slovenčiny v cvičeniach

Štylistika slovenčiny je určená širokej kultúrnej verejnosti, no zároveň má ambície byť základnou vysokoškolskou učebnicou štylistiky. Poskytuje komplexné teoretické poznatky z tejto vednej disciplíny. Je praktickou príručkou, ktorú môžu vysokoškolskí študenti používať na seminárnych cvičeniach, zároveň však môže...celý obsah knihy

Štylistika slovenčiny je určená širokej kultúrnej verejnosti, no zároveň má ambície byť základnou vysokoškolskou učebnicou štylistiky. Poskytuje komplexné teoretické poznatky z tejto vednej disciplíny. Je praktickou príručkou, ktorú môžu vysokoškolskí študenti používať na seminárnych cvičeniach, zároveň však môže byť využívaná aj učiteľmi slovenského jazyka a literatúry na všetkých typoch škôl.

Z obsahu:

PARADIGMATIKA ŠTYLISTIKY
Teoreticko-metodologická problematika
Lexikálne štylémy
Fónické štylémy
Morfologické štylémy
Syntaktické štylémy
Kompozičné štylémy
Neverbálne štylémy

MODELOVÉ ŠTRUKTÚRY TEXTU
Základné pojmy
Obsahové modelové štruktúry
Formálne modelové štruktúry
Žánrové modelové štruktúry (méně textu)

http://img.databazeknih.cz/images_books/14_/141629/stylistika-slovenciny-v-cviceniach-141629.jpg 41
Žánr:Naučná literatura - Ostatní
Rok vydání:2005, rok vydání originálu: 2005 ...více

Komentáře

Nejprve se musíte přihlásit.