Přidat knihu

Knihy

»

Právo

Přehled judikatury. Směnečná judikatura
Přehled judikatury. Směnečná judikatura
Z. Kovařík
Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky
Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky
V. Šimíček
Základy softwarového práva
Základy softwarového práva
M. Maisner
Pocta doktoru Marku Antošovi k 30. narozeninám
Pocta doktoru Marku Antošovi k 30. narozeninám
J. Kysela
Zákoník práce 2012 - s výkladem
Zákoník práce 2012 - s výkladem
Z. Schmied
Základy práva Evropské unie pro ekonomy
Základy práva Evropské unie pro ekonomy
V. Týč
Komunitární právní řád
Komunitární právní řád
S. Denys
Organizace soudnictví a právní služby
Organizace soudnictví a právní služby
I. Schelleová
Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy
Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy
P. Hradil
Jiné právo offline - Co v učebnicích práva nenajdete
Jiné právo offline - Co v učebnicích práva nenajdete
J. Komárek
Rádce nájemníka bytu
Rádce nájemníka bytu
M. Taraba
Lege artis v medicíně
Lege artis v medicíně
R. Ptáček
Maturujeme z práva
Maturujeme z práva
P. Káňa
Teorie práva
Teorie práva
J. Čapek
Insolvenční zákon ( s poznámkami a judikaturou)
Insolvenční zákon ( s poznámkami a judikaturou)
J. Maršíková
Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty
Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty
P. Horák
Investiční rozhodování a řízení projektů
Investiční rozhodování a řízení projektů
I. Souček
Obhajoba obviněného
Obhajoba obviněného
P. Vantuch
Deutsche Sprache der §§
Deutsche Sprache der §§
J. Girmanová
Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy
Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy
J. Jindrák
Obhájce v trestním řízení
Obhájce v trestním řízení
J. Jelínek
Moc a právo v evropské politické tradici
Moc a právo v evropské politické tradici
J. Bílý
Aktuální otázky metodologie právního myšlení
Aktuální otázky metodologie právního myšlení
T. Machalová
Na hranicích práva: soudcovské eseje
Na hranicích práva: soudcovské eseje
L. David
Věcná břemena v občanském zákoníku
Věcná břemena v občanském zákoníku
J. Spáčil
O novém trestním zákoníku
O novém trestním zákoníku
J. Jelínek
Zákon o dobrovolných dražbách
Zákon o dobrovolných dražbách
K. Valová
Amnestie a daň z majetku
Amnestie a daň z majetku
J. Kučera
Ombudsman a lidská práva
Ombudsman a lidská práva
A. Šabatová
Dnes migranti - zítra uprchlíci?
Dnes migranti - zítra uprchlíci?
L. Janků
Obchodní právo
Obchodní právo
A. Rozehnal
Nová společnost s ručením omezeným - právo – účetnictví – daně
Nová společnost s ručením omezeným - právo – účetnictví – daně
L. Josková
Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 3 - Proměny veřejného práva
Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 3 - Proměny veřejného práva
M. Tomášek
Zákon o pojistném na důchodové spoření
Zákon o pojistném na důchodové spoření
S. Kouba
1 2 3 4 5 6 7 >