Koupit knihy

Zuzana Rylová

česká, 1956


Nahrávám...

Životopis

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. je absolventkou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, obor ekonomika průmyslu, v roce 2004 na téže fakultě získala doktorát. Pracovala na Finančním ředitelství v Ostravě jako metodik daně z příjmů. V současné době vyučuje daně na Katedře účetnictví Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Je daňovým poradcem a společníkem firmy MaRyTax s.r.o., která se zabývá daňovým a účetním poradenstvím. Přednáší problematiku daně z příjmů fyzických osob, zdaňování zahraničních subjektů a smluv o zamezení dvojího zdanění a v poslední době i problematiku převodních cen např. pro Svaz účetních, Komoru daňových poradců a další organizace. Publikuje články s daňovou tematikou v odborných časopisech. Aktivně se účastní práce Sekce mezinárodního zdanění a Sekce fyzických osob Komory daňových poradců.(zdroj životopisu: http://www.ucetni-portal.cz/zuzana-rylova-22-z.html)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905