Koupit knihy

Zuzana Adamová

slovenská


Nahrávám...

Životopis

Je slovenská právnička. Je absolventka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, ročného študijného pobytu na Inštitúte MaxaPlancka pre duševné vlastníctvo a súťažné právo v Mníchove a odborných kurzov v oblasti IP&ICT (napr. WIPO, IViR)
spoluzakladateľka a podpredsedníčka Arbitrážneho centra pre právo duševného vlastníctva a informačných technológií (ACIPiT)
spoluzakladateľka Národného centra pre právo duševného vlastníctva (NCPDV)
vedúca projektu Creative Commons Slovensko
členka pracovnej skupiny k rekodifikácii autorského práva na Slovensku Rady vlády pre kultúru
expert pre IU 21 KT (Innovation Union commitment 21 for knowledge transfer) - ERAC Knowledge Transfer Working Group
autorka publikácií z oblasti práva duševného vlastníctva.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: