Zikmund Hrubý z Jelení

česká, 1497 - 1554

Nahrávám...

Životopis

Zikmund Hrubý z Jelení, Gelenius Sigismundus, byl český humanista, překladatel, spisovatel a filolog, jeden z nejvýznamnějších českých učenců své doby.

Otcem Zikmunda Hrubého byl Řehoř Hrubý z Jelení, drobný venkovský šlechtic, který své rozsáhlé vědomosti získal výhradně samostatným studiem. Patřil k nadšeným stoupencům a následovníkům humanistického programu Viktorína Kornela ze Všehrd.

Zikmund Hrubý studoval v Praze, kde bylo objeveno jeho nadání. Proto ho otec v roce 1509 poslal studovat do Itálie. Zikmund navštěvoval školy v Bologni a Benátkách. Po ukončení studia procestoval Itálii, Německo, Francii a další země.

Zikmund Hrubý z Jelení krátce učil na univerzitě v Praze. Setkal se zde však s nepochopením a byl nespokojen s poměry na univerzitě. Proto v roce 1524 odešel do Basileje. Zde na přímluvu Erasma Rotterdamského působil jako korektor klasických jazyků a hebrejštiny ve slavné Frobeniově tiskárně.

Zikmund Hrubý z Jelení se stal uznávaným textovým kritikem a vydavatelem děl antických autorů a také překladatelem řeckých spisovatelů do latiny. Stýkal se a korespondoval s řadou tehdy předních humanistů - Erasmem, Melanchthonem nebo Camerariusem. Jako vědec vynikal erudicí, filozofickým rozhledem, kritičností a věcností.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882