Zdeněk Wirth

česká, 1878 - 1961

Nahrávám...

Životopis

Zdeněk Wirth se narodil 11. 8. 1878 v Libčanech u Hradce Králové a zemřel 26. 2. 1961 v Praze, pohřben v urnovém háji ve Strašnicích [STU /1-110].

Po absolvování gymnázia v Praze (1888-1890) a ve Vysokém Mýtě (1890-1896) Z. Wirth vystudoval Filozofickou fakultu Pražské univerzity (1896-1900) s aprobací čeština, němčina. K těmto oborům připojil externí studium dějin umění a estetiky. Potom působil jako středoškolský učitel v Praze, Mladé Boleslavi a na Kladně. V letech 1905-18 (vyjma válečných let, kdy byl na frontě) pracovník Uměleckoprůmyslového muzea v Praze ve funkci asistenta knihovníka. Po svém návratu z I. světové války v roce 1918 byl povolán do Ministerstva školství a národní osvěty, kde byl od 1918 úředník, od 1922 odborový přednosta ministerstva školství a osvěty; od 1925 přednášel dějiny umění na ČVUT.
Redigoval Styl I.-II (1909-1910), Umění a řemesla I.-XII. (1909-1916), Časopis společnosti přátel starožitností (1907 -1909), Památky archeologické (1915-55). Vydal sedm svazků Soupisu památek uměleckých v království Českém

Zdroj životopisu: http://www.prostor-ad.cz

Populární autoři: