Koupit knihy

Zdeněk Vergner

česká, 1925 - 1991


Nahrávám...

Životopis

Zdeněk se narodil v roce 1925 rodičům Zdeňce a Vojtěchovi Vergnerových v úterý 29. 10. 1925 ve vilce rodičů Vojtěcha Vergnera, prarodičů Václava a Bar-bory Vergnerových v Horních Počernicích, ležících východně od Prahy.

Jako sotva šestiletý začal v září 1931 navštěvovat obecnou školu s perspektivou dalšího studia reálného gymnázia a vysoké školy technického směru. Protože měl dobrý hudební sluch, začal se také učit hře na klavír u soukromého učitele. Během základní školy a gymnázia dosáhl ve hře na klavír dobrých výsledků a stal se z něj postupně zručný klavírista.

Rodina prožívala v průběhu války velmi těžké a tragické události, kdy rodiče maminky Zdeňky Vergnerové-Grimové, dědeček Václav Grim a babička Josefína Sára Grimová, roz. Hackelová, byli nacistickým režimem odsunuti nejprve do Terezína a poté do Osvětimi, kde zahynuli v plynové komoře (1943). Z té doby (1942–1945) zůstaly jako památka útlé sešitky, zčásti rukou a na stroji psané Zdeňkovy básně. Jsou to sešitky buď s ucelenou sbírkou, nebo sešitky jednotlivých básní, z větší části zádumčivě až tragicky laděné. Jde celkem o 9 sešitků s celkem kolem stovky stránek.

Po skončení 2. světové války v květnu 1945 se Zdeněk hned od října vrátil na stavební fakultu ČVUT a vystudoval zde dva ročníky (1945 aţ 1947). Již v ČKD a potom na fakultě se dostal mezi silně levicově orientované kamarády a studenty a hned v červnu 1945 vstoupil do KSČ. V létě 1947 tak místo dalšího studia stavební fakulty začal navštěvovat stranické vzdělávání. Stal se zaměstnancem oddělení propagace ÚV KSČ.

Již v únoru 1968 byl po obhájení habilitační práce Modelové vývojové trendy ekonomiky ČSSR jmenován docentem: Doc. Ing. Zdeněk Vergner, CSc. Zanedlouho, kdy se Zdeněk ujal své funkce vedoucího oddělení teoretické ekonomie SPK, přišly počátkem ledna 1968 známé politické události, které vyústily ve jmenování nového ústředního tajemníka ÚV KSČ, Alexandra Dubčeka.

V té době začaly probíhat v KSČ prověrky členů, spojené s výměnou členských legitimací. Každý, kdo si chtěl zachovat svoje členství v KSČ a postavení v zaměstnání, musel před stranickou komisí odsoudit polednový vývoj ve straně, vyjádřit souhlas se zásahem vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a s normalizační politikou strany. Pokud něco z toho neodsouhlasil, byl takový člen posudkovou komisí shledán jako pomýlený, ale neškodný a byl ze seznamu členů KSČ vyškrtnutý...

Zdeněk nebyl jako jeden z mála členů vedení Hospodářské rady vlády po výslechu státní bezpečností (StB) naštěstí zatčen. Ušel tak vazbě, byl nějaký čas vyšetřován na svobodě a potom bylo jeho vyšetřování ukončeno. Zdeňkovi dobíhala do konce dubna 1970 výpověď z Hospodářské rady vlády. Tehdy již byl vyloučen z KSČ a jeho vyšetřování StB bylo uzavřeno, takže si mohl hledat nové zaměstnání.

V pozici ekonoma v projekčním odboru Hydroprojektu zůstal Zdeněk po celé období normalizace až do opožděného odchodu do důchodu v září 1988 ve věku 63 let.

V pondělí 4. listopadu 1991 kolem 14.00 hodin ve věku 66 let v motolské nemocnici zemřel.

(zkráceno)(zdroj životopisu: http://vergner.atlasweb.cz/zdenek_vergner.htm)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905