Zdeněk Stříbrný

česká, 1922 - 2014

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Zdeněk Stříbrný, DrSc., dr. h. c. University of Leicester (1. 10. 1922 v Bystřici pod Hostýnem - 11. 12. 2014) byl český vysokoškolský učitel, bývalý emeritní profesor anglické literatury, přednášející na FF UK v Praze.

K jeho publikacím patří mimo jiné Shakespearovy historické hry (Shakespeare's Histories, 1959), Shakespeare (1964), Shakespearovi předchůdci (Shakespeare's Predecessors, 1965), The Genesis of Double Time in Pre-Shakespearean and Shakespearean Drama (1969), Dějiny anglické literatury (A History of English Literature, 2 svazky, 1987), Shakespeare and Eastern Europe (2000), Proud času (The Stream of Time, 2006), The Whirligig of Time (2007). Spolupracoval na publikaci Slovník spisovatelů: Anglie, Afrika, Austrálie, Indie, Irsko, Kanada, Karibská oblast, Nový Zéland, Skotsko, Wales (An Encyclopaedia of Writers: England, Africa, Australia, India, Ireland, Canada, the Caribbean, New Zealand, Scotland, Wales, 1996, 2003). Je členem redakční rady Litteraria Pragensia a akademických sdružení Czech Modern Language Association (Kruh moderních filologů – čestný předseda), Deutsche Shakespeare Gesellschaft (čestný člen), International Shakespeare Association, ESSE. Primárně se věnuje především dílu Williama Shakespeara.

Zdroje:
a) https://www.ff.cuni.cz/2014/12/zemrel-predni-cesky-anglista-prof-zdenek-stribrny/
b) http://ualk.ff.cuni.cz/staff/zdenek-stribrny
c) aleph.nkp.cz

Zdroj životopisu: http://www.english-department-prague.cz/staff/zdenek-stribrn

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996